• Figürün Çok Katmanlı Temsiliyeti
  • Daimî Değişimin Ebedi Döngüsü
  • Geçmişten Şimdiki Zamana Yankılar
  • Birikimler, İzler ve Hesaplaşmalar
  • 21. Yüzyılın Tüketim Kültürü ve Bireyin Kimlik Arayışı
  • “Kendi Hikâyemin Yerçekimini Kurgulamaya Çalıştım”
  • Kitsch ve Pop Arasında Sanat
  • 22 Gün 6 Saat
  • Bitmeyen Av Mevsimi
Vivian Maier Renklerde Ne Görüyor?
Yazarlar
Geldanlage