ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

ARTFUL LIVING : www.artfulliving.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Erol Özmandıracı ve Mustafa Tekin ortaklığı’dır.

ÜYE : www.artfulliving.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu Erol Özmandıracı ve Mustafa Tekin ortaklığında yürütülen internet sitesi www.artfulliving.com.tr 'den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, www.artfulliving.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Artful Living'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, kayıt işlemi sırasında belirlemiş olduğu şifresini başka kişi ya da kuruluşlar ile paylaşamaz. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hak ve sorumluluğu bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Artful Living'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Artful Living 'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.artfulliving.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Artful Living 'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Artful Living'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.5. www.artfulliving.com.tr internet sitesinde bulunan hiçbir veri, doküman ve sair bilgiler hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.6. Artful Living'in tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme ve sistemden çıkarma hakkını saklı tutar. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Artful Living 'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.7. Yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.8. Üye ve kullanıcılara ait özel bilgiler ayrık olmak üzere, diğer bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde Artful Living tarafından ilgili kuruluşlar ile paylaşılabilir.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyelikten ayrılması veya iptal etmesi veya Artful Living tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Artful Living’in, üyenin üyelik sözleşmesinin bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkı bulunmaktadır.

5. İHTİLAFLERİN HALLİ

5.1. İşbu "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Artfullıving aleyhine açılabilecek davalarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.2. Artful Living'in, kullanıcı ve/veya üyenin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

6. YÜRÜRLÜK

6.1. İşbu "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", Artful Living tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

6.2. Artful Living, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

(version #1 - 12.01.2015)
Geldanlage