WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu sitede sunulan hizmetler Artful Living tarafından sağlanmaktadır ve sitenin yasal sahibi Erol Özmandıracı ve Mustafa Tekin olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Erol Özmandıracı ve Mustafa Tekin'e aittir.

1.2. İşbu kullanım koşullarını Artful Living gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak sitede yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.3. Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Artful Living tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. Artful Living, bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmede kullanılan kavramların tanımları aşağıdaki gibidir.

2.1. ARTFUL LIVING : Erol Özmandıracı ve Mustafa Tekin 'nin sanat platformu olarak hizmet veren internet sitesi markasıdır.

2.2. SİTE : http://www.artfulliving.com.tr domain adına sahip internet sitesi.

2.3. ÜYE : Artful Living'de her sayfada kendi kullanımına ait özel bir alan, kendi takvimini yaratma imkânı ve bu sayede sergi ve müzayedelerden haberdar olarak siteden faydalanmak isteyen ve yorumlarını site aracılığıyla gönderebilme imkanı yakalamış olan, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Artful Living tarafından üyelikleri onaylanarak kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaklardır. Üye adı üyeye özeldir ve aynı üye adı iki farklı üyeye verilmez.

2.4. ZİYARETÇİ : Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslar.

2.5. İÇERİK : Sitede ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

2.6. SÖZLEŞME : Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Artful Living arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.7. KİŞİSEL BİLGİ : Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. Site üzerinden, Artful Living 'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ziyaretçilere ve üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklemek amaçlanmamıştır. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Artful Living'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, ziyaretçilerin ve üyelerin kendi sorumluluğundadır. Artful Living bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Artful Living ‘in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

3.2. Artful Living, sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir.

3.3. Ziyaretçi ve üye, sitedeki, yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda sitenin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen ziyaretçinin ve üyenin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ziyaretçi ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Artful Living sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ziyaretçinin ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Artful Living sorumlu değildir.

3.4. Artful Living, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür eser, duyuru, vs. bilgiler ve siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Artful Living, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.5. Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Artful Living 'in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Artful Living çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Artful Living, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

3.7. Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Ziyaretçilerin ve üyelerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her ziyaretçi ve her üye, Artful Living ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Ziyaretçi ve üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Artful Living ‘in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.8. İşbu sitenin sahibi Erol Özmandıracı ve Mustafa Tekin ortaklığı'dır. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin sunumu Artful Living‘in ya da Artful Living'in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu sitedeki bilgilerin ya da site sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, çoğaltılması, satılması yasaktır.

3.9. Ziyaretçi ve üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Artful Living ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.10. Ziyaretçi ve üye, Artful Living hizmetlerini, bilgilerini ve Artful Living ‘in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Artful Living 'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Artful Living 'in yazılı izni ile mümkündür.

3.11. Artful Living, site üzerinden ziyaretçiler ve üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Artful Living aynı zamanda; ziyaretçi ve üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, etkinliklerin duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.12. Ziyaretçilere ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Artful Living için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Artful Living 'in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da ziyaretçilerin ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

3.13. İşbu site Kullanım Koşulları dâhilinde Artful Living tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Artful Living; Artful Living hizmetleri, Artful Living bilgileri, Artful Living telif haklarına tâbi çalışmaları, Artful Living ticari markaları, Artful Living ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4. GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik politikası devamındaki linkte bulunmakta olup her türlü kişisel veriler işbu Gizlilik Politikası ışığında Artful Living tarafından korunacaktır. Ziyaretçi ve üye işbu hizmet ve hizmet sağlayıcılarını kullanarak Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılır.

5. UYGULANABİLİRLİK

İş bu sözleşme 18 yaş üstünde olan tüm ziyaretçi ve üyeler için geçerlilik taşımaktır.

6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Artful Living 'in, ziyaretçi ve üyenin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

7. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ", Artful Living tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Ziyaretçiler ve üyeler, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Artful Living, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.


(version #2 - 12.01.2015)
Geldanlage