0 YAPILAN YORUMLAR
23731 GÖRÜNTÜLENME
8 TAKİPÇİ
0 BEĞENİ
HIDING ON THE WALLS

                    DUVARLARDA SAKLI

                 HIDING ON THE WALLS

Alper Bıçaklıoğlu

1 Mart 2016 – 2 Nisan 2016

ALAN İstanbul


Alper Bıçaklıoğlu, 7. kişisel sergisi “Duvarlarda Saklı” ile ALAN İstanbul’da!

“Duvarlarda Saklı”, modern kent duvarlarının parçası haline gelen ve çoklu kültürel ve politik içeriklerin taşıyıcısı afişlerin, çağdaş sanat bağlamında yeniden üretimine karşılık gelen bir sergi. Kentin sahipsiz kalan duvarları modern dünyanın düzenleyici tüm unsurlarına karşı bazen bir direniş, bazen alternatif bir ifade alanı olarak kendilerini gösterir. Sanatçı bu çok katmanlı durumu, plastik üretiminin temel unsuruna dönüştürerek kendine özgü estetiğini ortaya çıkartıyor. 60’lardan günümüze uzanan bir perspektifte Bıçaklıoğlu’nun çalışmaları, bazen doğrudan politik göndermeler içeren işler olarak, bazen de sadece alt-metinsel olarak anlaşılmayı bekliyorlar. Sanatçı, katmanlar arasındaki renk-doku-malzeme ve figürasyon ilişkisini tekil birer eser kategorisine çıkartarak izleyiciyi, günlük hayattaki algılamasına oranla etkileyiciliği yüksek eserler ile karşı karşıya bırakıyor.

Çağdaş sanatın yollarını tarihsel olarak iki akım döşemiştir: Yeni Avangard ile Pop Art. Yeni Avangard, sanatta görselliği bir estetik üretim olmaktan ziyade “durum”lara ve “olay”lara bağlama eğiliminde idi. Bu, aralarından birçok sanatçının kentin içinde serbestçe hareket ederek simülasyondan kaçınabilecekleri ve ticari-kurumsal yapıların egemenliğinden kurtulabilecekleri bir ortam sağlıyordu. Pop Art sanatçıları ise tam tersi bir strateji ile doğrudan kapitalist sistemin tüketim ideolojisini yeniden üreterek onu ifşa ediyorlardı. Alper Bıçaklıoğlu, çalışmaları ile bu iki temel stratejiyi bir arada kullanarak yeni kuşak çağdaş sanat dünyası için yeni ve kullanışlı kapılar aralıyor.

“Duvarlarda Saklı” Sergisi, 1 Mart 2016 - 2 Nisan 2016 tarihleri arasında, ALAN İstanbul’da görülebilecek. 


Alper Bıçaklıoğlu

March 1 2016 – April 2 2016

ALAN İstanbul


ALAN Istanbul presents Alper Bıçaklıoğlu's 7th solo show “Hiding on the Walls”.


The show comprises contemporary art reproductions of posters featuring various cultural and political content that have long become a common sight on walls in modern cities. Urban walls without owners function sometimes as spaces of resistance, other times they are means to alternative ways of expression against all the elements of order that come with the modern world. The artist makes this multi-layered situation the fundamental element of his artistic production. Making use of images created since the 1960s, Bıçaklıoğlu's works sometimes reference politics, other times they are to be understood subtextually. By raising the relationships of colors, textures, materials and figures between the layers to the level of singular artworks, the artist creates highly impressive works that surpass the level of everyday perception.


Historically, two movements have lead the way to contemporary art: new avantgarde and pop art. New avantgarde tended to utilize images to refer to ”situations” and “events”, instead of aiming for aesthetically pleasing creations. This provided the necessary space for many artists to be able to move freely within the city while avoiding the simulation and the domination of commercial-institutional constructs. Pop art artists on the other hand directly reproduced the consumption ideology of the capitalist system, exposing it with a counter strategy. By making use of these two strategies at once, Alper Bıçaklıoğlu creates a new and functional path for a new generation of contemporary artists.


“Hiding on the Walls” can be seen at ALAN Istanbul between the dates March 1, 2016 – April 2, 2016.  


0
1836
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
MEKAN BİLGİSİ

ALAN İstanbul‘un ana hedefi, bağımsız ve yenilikçi çağdaş sanatın üretimine katkıda bulunmaktır. Mekansal, sosyal ve finansal unsurların sanat için harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır. ALAN İstanbul dünya çapındaki çağda

... devamı
İLETİŞİM BİLGİSİ

ALAN Istanbul is open to visitors between 13.00 – 19.00 Saturday 13.00 – 19.00 except Sundays and Mondays.

Asmalı Mescid Cad. No:5/2  Tünel-Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

T: +90 212 252 9453

info@alanistanbul.com

... devamı
TAKİPÇİLERİ
8
YAZILARI
11
Geldanlagen
Sultanbeyli Escort