0 YAPILAN YORUMLAR
26213 GÖRÜNTÜLENME
9 TAKİPÇİ
0 BEĞENİ
CHE VUOI?

‘Çağdaş Sanatın Fantezi Perdesi’ 

‘Fantasy Screen of Contemporary Art’ 


Rasim Aksan
Kezban Arca Batıbeki
Ramazan Bayrakoğlu
Kadriye İnal
Huri Kiriş
Komet
İrfan Önürmen


27 /01 / 2016 - 27 / 02 / 2016

Küratör/Curator: Efe Korkut Kurt

Bir imge, arzuyu nerede harekete geçirir? Bu soru açıktır ki çağdaş sanat alanında varlık gösteren her sanatçı ve düşünürün gündemindeki sorudur. Bu soru 20. yüzyılın başından bu yana sanat teorisine zemin hazırlayan tüm düşünce düzlemlerinde kendisini gösterdiği için önemlidir. Fakat bu soruyu sanatın pratik alanı için daha da merkeze alan şey ise görselliğin, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hayatın tüm alanlarını kapsayıcı seviyede bir bombardımana dönüşmüş olmasında yatar.
Doğrudan, kişiler üzerinde bir ayartı ve toplumsal manipülasyon aracı olarak şeyleşen imgenin günümüz sanatının üretim paradigması açısıdan neye tekabül ettiği ise çetrefilli ve çok cevaplı bir soru olma özelliği taşıyor. Post-modern kültür eleştirisinin merkezinde yer alan ve çoğu zaman çağdaş sanatı da aynı eksende sistemin suç ortağı seviyesine indirgeyen bu söylem alanının ise yetersizliği aşılmayı hak ediyor.

Che Vuoi? Sergisi, çağdaş sanat ve arzu aralığında imgenin nasıl işlerlik gösterdiği sorusuna, Türkiye’nin önemli çağdaş sanatçılarının üretimleri üzerinden bakan bir sergi niteliğindedir. Che Vuoi? arzunun ideolojik bir mistifikasyon aracına indirgenemeyecek, sermaye ve siyasetin stratejilerine direnen kör noktasına dikkat çekmeyi hedefler. Görsel açıdan arzu, neyi gördüğümüzle değil, neyi görmediğimizle alakalıdır. Lacan’cı kuram bu aralığa zoraki bir fantezi perdesini yerleştirir. Bu açıdan arzunun sürekli kılınabilmesi, tam da onun nesnesine erişiminin imkansızlığında mümkündür ve fantezi bu na-mevcut nesnenin yerini alır. İşte bu tersine çevirme, izleyici özneyi büyük bir soru ile baş başa bırakır: “Che Vuoi? ( İstiyorsun ama neyi? ). Bu, çağdaş sanatçının kurduğu fantazmik senaryo ile arzunun sabitlenmesi mümkün olmayan tetikleyicisi olarak kendisini ( yeniden ) var-ettiği andır. Bu sergi bu ‘an’ı deneyimleme girişimidir.

CHE VUOI? ‘Çağdaş Sanatın Fantezi Perdesi’ Sergisi, 27 Ocak 2016 ile 27 Şubat 2016 tarihleri arasında ALAN İstanbul’da görülebilir.


At what point does an image trigger desire? This question is obviously on the agenda of every artist and theoretician working in the field of contemporary art. It’s an important question, for it’s been a part of all thought systems that have influenced art theory since the beginning of the 20th century. However, what makes this question so focal for the practice of art is the fact that the bombardment of images has currently reached a peak, encapsulating all areas of life. Images have become means of direct seduction on individuals and tools of social manipulation; and the question of what they mean to the production paradigm of contemporary art is a complicated one and has multiple answers. Located at the heart of the criticism of post-modern culture and having a tendency to reduce contemporary art to an accomplice of the system, this area of expression possesses an inadequacy that needs to be overcome.

The show “Che Vuoi?” addresses the question of how images function within the interval between contemporary art and desire, by presenting works of significant Turkish contemporary artists. It aims to point out the blind spot of desire which can not be reduced to a tool of ideological mystification and which resists capital and political strategies. From a visual standpoint, desire is linked to not what we see, but what we don’t see. Lacanian theory defines this interval through a screen of fantasy. In this regard, the continuity of desire is only possible through the impossibility of reaching its object, and thus fantasy takes the place of this non-existent object. This inversion leaves viewers face to face with the big question: “Che Vuoi?” (what do you want?). This is the moment when the contemporary artist recreates himself as the unanchorable trigger of desire by means of the fantastic scenario he/she comes up with. This show is an attempt to experience this “moment”.

The show “CHE VUOI? Fantasy Screen of Contemporary Art” can be seen at ALAN Istanbul between the dates January 27th, 2016 – February 27th, 2016.

0
1996
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
MEKAN BİLGİSİ

ALAN İstanbul‘un ana hedefi, bağımsız ve yenilikçi çağdaş sanatın üretimine katkıda bulunmaktır. Mekansal, sosyal ve finansal unsurların sanat için harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır. ALAN İstanbul dünya çapındaki çağda

... devamı
İLETİŞİM BİLGİSİ

ALAN Istanbul is open to visitors between 13.00 – 19.00 Saturday 13.00 – 19.00 except Sundays and Mondays.

Asmalı Mescid Cad. No:5/2  Tünel-Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

T: +90 212 252 9453

info@alanistanbul.com

... devamı
TAKİPÇİLERİ
9
YAZILARI
11
Geldanlage