17 ŞUBAT, CUMARTESİ, 2018

Nedim Gürsel, Aydın ve Sanatçılarla Yüz Yüze

Nedim Gürsel’in Jorge Semprun, Juan Goytisolo, Nathalie Sarraute, Etiemble, Alain Bosquet, Lawrance Ferlinghetti, Yaşar Kemal, Mahmut Derviş, Abidin Dino, Pertev Naili Boratav ve Peter Schneider’la çeşitli zamanlarda yaptığı söyleşilerden oluşan kitabı Söz Uçar, Doğan Kitap etiketiyle yayımlandı.

Bu söyleşilerde Gürsel, aynı zamanda yazarların yapıtlarını çö­zümleyici bir yaklaşımla ele alıyor, onları okurların gözünde daha anlaşılır ve görünür kılmaya çabalıyor; bu sanatçı ve yazarların deneyimlerinden dersler çıkarmamızı sağlıyor. Nedim Gürsel, çağına tanık aydın ve sanatçılarla yüz yüze gelişini, söyleşi yapma amacını, ortak duygu ve düşüncelerin buluşma noktaları olarak açıklıyor ve şöyle diyor:

“Bu söyleşilerin ayrıntılara yönelen, yazın-toplum-siyaset-kültür arasındaki ilişkileri irdelerken dünyamızın sorunlarına da açılan niteliği, sanıyorum günümüzde de geçerliliğini koruyor. Konuştuğum kişilere yalnızca soru sormakla yetinmediğimi, yapıtlarını çözümleyici bir yaklaşımla ele alarak onları okurların gözünde daha anlaşılır ve görünür kılmaya çabaladığımı özellikle belirtmek isterim.” 

0
1371
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle