20 MART, SALI, 2018

Kentsel Bir Akıbet

Elif Çelebi ve Çağrı Saray’ın kolektif üretim yöntemiyle ortaya çıkardıkları bir sergi olan "Prevantoryum", 21 Mart tarihinden itibaren Kasa Galeri’de izleyiciyle buluşacak. İstanbul Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanı ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu’nu tarihsel, kentsel ve ekolojik bir akıbet deneyimi olarak merkezine alan "Prevantoryum", Validebağ Korusu’nu uygun bir karşılaşma uzaklığında keşif, kayıt, araştırma, hatırlama, belgeleme ve temsil sahnesi olarak ele alıyor.

Desen, fotoğraf, video ve mekân düzenlemesi ile araştırma ve dökümantasyon seçkisinden oluşan sergide Çağrı Saray, Validebağ Korusu’na öznel sanat pratiğindeki ana akslar çerçevesinde yaklaşıyor. Sanatçı, mekânın dönüşümünde iktidar mekanizmaları ve meta ekonomisi ilişkisi, kolektif hafıza ve tarihin parçalanmasında kamusal alana yönelik müdahalelerin etkisi çerçevesinde bir okuma öneriyor. Elif Çelebi ise Validebağ Korusu’nu sanat pratiğinde etkin olan canlı türler arasındaki hiyerarşi-üstü bakış açısı perspektifinde ele alıyor. Sanatçı, geçişgenlik, geçicilik ve akışkanlık fikrinin yansıdığı üretimleriyle Validebağ Korusu’nu değişimin doğal süreçleri, ekolojik süreklilik ve insan-doğa ilişkisine yönelik olarak bir araştırma sahası hâline getirerek parkın ekosistemine yakından bakıyor.

​"Prevantoryum"da, Elif Çelebi ve Çağrı Saray aynı anda hem birbirinden farklı hem de ortak bir anlatı yöntemini paylaşarak dökümantasyon-sanatsal yorumlama pratikleri arasında hassas bir dengeyi gözetiyorlar. Sergi, 2 Mayıs tarihine kadar Kasa Galeri’de görülebilir.

0
1588
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle