16 AĞUSTOS, ÇARŞAMBA, 2017

Adorno’nun Işığında Kültür Endüstrisine Bir Bakış

Önder Kulak’ın kültür endüstrisi fenomenine dair Adorno’nun eleştirileri üzerinden hazırladığı rehber kitap niteliğindeki çalışması Theodor Adorno: Kültür Endüstrisinin Kıskacında Kültür, İthaki Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Kitap, Theodor Adorno’nun eleştirel yaklaşımı ışığında bir yandan kültür endüstrisini açımlamaya ve sorgulamaya çalışırken, diğer yandan okuru beğenilerimizi tartışmaya çağırıyor. Kültür endüstrisinin kıskacında yaratılan kültürün, bireyin özgün beğenilerini yansıtamayacağını savunarak, bir başka seçeneğin mümkün olduğu sonucuna da varıyor.

​Günümüzde kültür endüstrisinin internet ve dijital oyunlar aracılığıyla kazandığı etki ve yaygınlaşma, dahası endüstriyel kültürün tüketicilerinin aynı zamanda üreticileri haline gelmeleri Adorno tarafından tahayyül bile edilemezdi. Elbette, bunlar televizyonun ulaştığı nokta gibi Adorno’nun düşüncelerini doğrulamakta ama aynı zamanda çizdikleri sınırları zorlamaktadırlar. Bundan dolayı, Adorno’nun felsefesinin bahsedilen değişimler ve yeni formlar bakımından tekrar değerlendirilmesi son derece elzemdir.

0
671
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle