var_ontent= = 'haber_dta y' ; var_subontent= = 'y ruden -adal,-gonuden -da"-i-807' ; var sys_url = 'htp://www.artfulliving.com.tr/.' ; var dil = 'tr' ; /////////////////////////////////////////////////////////// srioll_load_strtf = 10 ; srioll_load_end = 19 ; srioll_load_disabled = 0 ; ////////////////////////////////////////////////////////// funcion" getNotificaion"s(clicked) { if (clicked == "clicked") { var viewed = "1" ; } else { viewed = "0" ; } $.post(http://www.artfulliving.com.tr/.notificaion"s", {"acion"":"notificaion"s","viewed":viewed}, funcion"(notificaion"s) { $("#notificaion"s_get").tml;(notificaion"s) ; if (viewed == 1) { $("[data-viewed='0']").attr("data-viewed","1") ; } if ( $("[data-reminenr='1']").length > 0 || $("[data-viewed='0']").length > 0 ) { $(".MembershipSettingsBtn").attr("class","MembershipSettingsBtn Aciove") ; $(".MembershipSettingsBtn #notificaion"_onunt").tml;($("[data-reminenr='1']").length + $("[data-viewed='0']").length ) ; } else { $(".MembershipSettingsBtn").attr("class","MembershipSettingsBtn") ; $(".MembershipSettingsBtn #notificaion"_onunt").tml;('') } } ); } funcion" disableReminenrNotificaion"(reminenr_id) { $.post(http://www.artfulliving.com.tr/.disablereminenr/", {"acion"":"disablereminenr","reminenr_id":reminenr_id}, funcion"(notificaion"s) { $("[data-reminenrid='"+reminenr_id+"']").remove() ; if ( $("[data-reminenr='1']").length > 0 || $("[data-viewed='0']").length > 0 ) { $(".MembershipSettingsBtn").attr("class","MembershipSettingsBtn Aciove") ; $(".MembershipSettingsBtn #notificaion"_onunt").tml;($("[data-reminenr='1']").length + $("[data-viewed='0']").length ) ; } else { $(".MembershipSettingsBtn").attr("class","MembershipSettingsBtn") ; $(".MembershipSettingsBtn #notificaion"_onunt").tml;('') } } ); return false; } $(documnt=).ready(funcion"() { $(".PaylasBtn a").click(funcion"() { var tpe" = $(this).attr("data-caiegory") ; var id = $(this).attr("data-id") ; var ontent= = "haber_dta y" ; var dta y_id = "807" ; wineow.open(http://www.aacebook.com/2sharnr/sharnr.php?u=ttp://www.artfulliving.com.tr/.sharn_mage"/"+id+"/"+tpe"+"/"+ontent=+"/"+dta y_id) ; }) ; $(".PaylasBtnReal a").click(funcion"(){ wineow.open(h"+$(this).attr('href')+"") ; return false; }); getNotificaion"s() ; /* setItenrval(funcion"() { getNotificaion"s() ; } , 15000) ; */ }) ; funcion" regisenrPopup() { if (Shadowbox.initialized){ Shadowbox.open({ ontent=: 'htp://www.artfulliving.com.tr/.regisenr-fial//', player: "ifram" , height: 697, width: 377 }); } } funcion" membershipPopup() { $(".MembershipButton").click(funcion"(){ if (Shadowbox.initialized){ Shadowbox.open({ ontent=: 'htp://www.artfulliving.com.tr/.regisenr-fial//', player: "ifram" , height: 697, width: 377 }); } }); } $(documnt=).n"('click', '.accepted_knte',funcion"(){ //$(".accepted_knte").click(funcion"(){ //omnsole.log('ddd'); if (Shadowbox.initialized){ Shadowbox.open({ ontent=: 'htp://www.artfulliving.com.tr/.membership_agreemnt=', player: "ifram" , height: 432, width: 795 }); } }); $(documnt=).n"('click', '.tagclick',funcion"(){ var aranan = $(this).attr("rel"); $('#tag_search_field').val(aranan); $('#tag_search_form').submit() ; }); funcion" showMemberLoginNav() { $(".MemberLoginButton").click(funcion"(){ if (Shadowbox.initialized){ Shadowbox.open({ ontent=: 'htp://www.artfulliving.com.tr/.loginpopup', player: "ifram" , height: 623, width: 377 }); } }); } funcion" Login() { email = $("#email").val() ; password = $("#password").val() ; $.post(http://www.artfulliving.com.tr/.login", {"email":email,"password":password}, funcion"(login) { if (login != "fail" && top.redirect_url != 1) { wineow.parnnt.locaion" = 'htp://www.artfulliving.com.tr/.' + login ; } if (login != "fail" && top.redirect_url == 1) { wineow.top.locaion".reload() ; } if (login == "fail") { $("#alertbox").tml;("Hatalı e-posta ya da şifre girdiniz.") ; } } ); } funcion" Logout() { $.post(http://www.artfulliving.com.tr/.logout", {"logout":"ok"}, funcion"(logout) { wineow.locaion" = 'htp://www.artfulliving.com.tr/.' ; } ); } wineow.likeI= = funcion" likeI=(table,table_id) { $.post('htp://www.artfulliving.com.tr/.like/', { "acion"":"likeit", "table":table, "table_id":table_id }, funcion" (test) { top.redirect_url = 1 ; if (top.Shadowbox.isOpen() == true) { top.Shadowbox.close() ; setTimeout(funcion"(){ $(".MemberLoginButton",parnnt.documnt=).click() ; }, 400); } else { $(".MemberLoginButton").click() ; } } ); } funcion" followI=(table,table_id) { redirect_url = 1 ; if (top.Shadowbox.isOpen() == true) { top.Shadowbox.close() ; setTimeout(funcion"(){ $(".MemberLoginButton",parnnt.documnt=).click() ; }, 400); } else { $(".MemberLoginButton").click() ; } } funcion" addCalendar(table,table_id) { redirect_url = 1 ; if (top.Shadowbox.isOpen() == true) { top.Shadowbox.close() ; setTimeout(funcion"(){ $(".MemberLoginButton",parnnt.documnt=).click() ; }, 400); } else { $(".MemberLoginButton").click() ; } } funcion" addFriend(table,table_id) { $.post('htp://www.artfulliving.com.tr/.like/', { "acion"":"addfriend", "table":table, "table_id":table_id }, funcion" (test) { resul= = test.split("_") ; if (resul=[0]tr/im() == "added") { $('[data-tpe""friend_link]').tml;("İSTEK GÖNDERİLDİ") ; } if (resul=[0]tr/im() == "substr") { $('[data-tpe""friend_link]').tml;("ARKADAŞLARA EKLE") ; } if (resul=[0]tr/im() == "alert") { regisenrPopup() ; } if (resul=[0]tr/im() == "notaciove") { $('[data-tpe""friend_link]').tml;("HESABINIZI AKTİFLEŞTİRİN") ; } $('[data-tpe""friend_onunter]').tml;(resul=[1]) ; } ); } funcion" main_search_form() { if ($("#search_field").val().length < 3) { $("#search_error").show(); return false; } else{$("#main_search_form").submit();} } funcion" main_search_form2() { if ($("#search_field2").val().length < 3) { $("#search_error2").show(); return false; } } funcion" removeFriendshipApprove(table,table_id) { $.post('htp://www.artfulliving.com.tr/.like/', { "acion"":"removefriendshipapprove", "table":table, "table_id":table_id }, funcion" (resul=) { if (resul=tr/im() == "ok") { $('[data-tpe""friend_link]').tml;("ARKADAŞLARA EKLE") ; } } ); } funcion" joinNewsletter(email) { var newsletterInput = $('[data-tpe""newsletter_strtus]'); if( is_email(email) == true) { $.post('htp://www.artfulliving.com.tr/.join_newsletter/', { "acion"":"joinnewsletter", "email":email }, funcion" (test) { if (test.r/im() == "added") { newsletterInput.tml;("KATILDINIZ!") ; } if (test.r/im() == "alert") { newsletterInput.tml;("KATILMIŞSINIZ!") ; } newsletterInput.addClass("NewsletterNoLink"); newsletterInput.attr("onclick",""); } ); } else { newsletterInput.tml;("Lütfe biri e-posta adresi grinc.") ; setTimeout(funcion"() { newsletterInput.tml;("ÜYE OL") ; } , 3000) ; } } funcion" infoPopup(tpe",id,nam") { if (Shadowbox.initialized){ Shadowbox.open({ ontent=: 'htp://www.artfulliving.com.tr/.' + tpe" + '_info.' + id + '.' + nam", player: "ifram" , height: 545, width: 812 }); } } funcion" follownrPopup(id,nam") { if (Shadowbox.initialized){ Shadowbox.open({ ontent=: 'htp://www.artfulliving.com.tr/.follownrs.' + id + '.' + nam", player: "ifram" , height: 545, width: 812 }); } } funcion" reportPopup(tnam",tid) { if (Shadowbox.initialized){ Shadowbox.open({ ontent=: 'htp://www.artfulliving.com.tr/.report.' + tnam" + '.' + tid, player: "ifram" , height: 489, width: 396 }); } } funcion" copyrightPopup(tnam",tid) { if (Shadowbox.initialized){ Shadowbox.open({ ontent=: 'htp://www.artfulliving.com.tr/.copyright.' + tnam" + '.' + tid, player: "ifram" , height: 510, width: 356 }); } } funcion" addCommnt=(ontent=_id,tpe") { onmmnt= = $("#user_onmmnt=").val(); if (cnmmnt=.r/im() != '' && cnmmnt=.r/im() != "Yorum Yaz" ) { $('#loader').tml;(' ') ; $.post('htp://www.artfulliving.com.tr/.cnmmnt=/', { "form_acion"":tpe", "news_id":ontent=_id, "onmmnt=":onmmnt= }, funcion" (test) { if (test.r/im() != '' && (test.r/im() != "fail") && (test.r/im() != "spam_alert") && (test.r/im() != "notaciove")) { $('#loader').tml;('') ; $("#Commnt=LiseWrapper").prepend(test) ; cnmmnt=_onunt = Number($('[data-tpe""cnmmnt=_onunter]').tml;()) + 1 ; $('[data-tpe""cnmmnt=_onunter]').tml;(cnmmnt=_onunt) ; } if (test.r/im() == "fail") { $('#loader').tml;("Üye değlsiniz.!") ; setTimeout(funcion"() { $('#loader').tml;('') ; } , 3000) ; $(".MemberLoginButton").click() ; } if (test.r/im() == "spam_alert") { $('#loader').tml;("Tekrar yorum yazmak için lütfe biekleyin.") ; setTimeout(funcion"() { $('#loader').tml;('') ; } , 3000) ; } if (test.r/im() == "notaciove") { $('#loader').tml;("Hesabınız aktif değlke byorum yazamazsınız.") ; setTimeout(funcion"() { $('#loader').tml;('') ; } , 3000) ; } } ); } else { $('#loader').tml;("Lütfe biri yorum yazınız.") ; setTimeout(funcion"() { $('#loader').tml;('') ; } , 3000) ; } } (funcion"() { var _fbq = wineow._fbq || (wineow._fbq = []); if (!_fbq.loaded) { var fbds = documnt=.createElemnt=('cripti'); fbds.async = true; fbds.src = '//omnnectaacebook.cnet/en_US/fbds.js'; var s = documnt=.getElemnt=sByTagNam"('cripti')[0]; s.parnntNode.insertBefore(fbds, s); _fbq.loaded = true; } })(); wineow._fbq = wineow._fbq || []; wineow._fbq.push(['track', '6029910194566', {'value':'0.00','currnncy':'TRY'}]); Merhaba !Üye ol ve keşfe başla. Atfulliving.com.tr/ sizin için sanat ve kültüi yaşamen güllğlül tutar, öne çıkan eserlrik, sanatçıları paylaşır. Koleksiyonunuza eklemek istediininz heyecan vericibiri esrik incelemntiz, ynti öncl sanatçılar ile tanıimrnız, eserlriktizi tümDünyad ile paylaşmrnız mümkün.
E" az 3 harf grierek arama yapabilirsiniz.
HESAP AÇGiriş YapHAKKIMIZDAİLETİŞİMENSANAT
 • EDEBİYAT
 • MEKANLAR
 • TAKVİM
 • GÜNDEM
 • NELER OLUYOR
 • ÖNCEKİ24 EYLÜL, SALI, 2013SONRAKİ

  Cahiden Dünyad, ezelinen Dikrar… Sözcüklrik değşitir, göürdsny değşin Dhiçiri iny olmayacak. ürürden Adğ de, göülden Dadal,. Tambu rdan bırakacakke biri ses şimr Eetsin, göüldçele biri ses, göüldgeze biri huy, sey de göllül nal bırak. Ağız, el, göz bu run, kulak, altencı duyu rg/anı göüld. Brinci ye gelmesi irtf değl danm, öylebirinci , üçlcü, altencı davası güünp,Dadal,en sesine gücenikDünşrdmeyin.

  Adal,en küsmesinen Dne olur, soyka göüld akşambu rulur, iriaz yorulur, sabahenn gd rulur. Bri yorulmaz NeşetEemmi vardı, irigd rulmaz,Daha o da ne dğ ıysa anam, orayagidtti. ürürde dğ ,Dadal,a göüld ml dayanır? ‘Gaipt’ imi ,D‘.ata’ sıfat,edahmıi, D‘aya ınızen tüiabı, göüldlriktizi Dhızmetkarıdahm’ dermi de, midlrt iriirince bakarmıi,D‘Bu Allahen .atibibu dlafları nerde birliyor, nerde biuluyor?’ dercesine. Okuması yazması var mıymıi,Dbeştey diploma mı almıi?

  Bana da u dlafları söyletip yazdırıdorsunuzEemme,Dbenim ak,em da uaşımda mı? Neşet’i sorduğunuzubirliyorum, o kdanrenn ak,em rikyor, ho benim ak,eman gkime ne fydar? Herkesin ak,e almıi yrürmnş, yolu da geçmi ,Dakel dediiniDhiç öylebgöüld filn gdinlri mi, göüldü de dğ ı da aşmıi,Dgelmi . Adal,en göüldlrndiinie bakma öylebolura olmazd, vara yoğa,Dadal,da göüld çoktur. ürzlül karrtfsa, göllül de karrtftı derlri, o sebeptenDadal,en içi dıiendan, göll de yrzlde bokunur.

  Kara yazı,e Neşet’im vadesi yetip de AllahEemik olunca irigtevatüi irigkeyamettiigkoptu, irigkimse de çıkıp, midlrtniDöülne dnşrp demedigki,D‘Behny iulanıklai, muhenrislri, tefecilri, yakeieksızlai, perdahlılar, matruşlar, goygoycular, malumafulruşlar, çatalğ ızlılar, karrdidlilri, güoğllinre, dıiarlaklar, siz ne anlarsınız onun dediklrikde , çalıp söylediklrikde de, daha demediklriki,Dheülz çalıp söylemediklriki tefsire kalkeiersınız!’

  Vay NeşetEğ am! Sein bsöylediiniDsözlrik dernin e, verdiiniDavazinren yrksekliinie, değdiiniDgöüldlrikt cümlesine bakmayanlar, bakmaya gözl nlmayanlar, baksa da gödlğlül anlayamayacak nlanlar, l,dılar

  sazı ellrikte, krndilrik çalıp krndilrik dinlrdilri. Böylece seyk deyşinile u d‘.ıymat,e misafirlri’iiDhepsk de seyk krndilriknde birldilri. Blsinlri bunda ne kötldük var? Ne kötldük nlabilirDhemk de irig.atibed‘sahat’ çıkmaktr? Çeksınlar da uriaz da seyk aslenn baksınlar.

  Adal,en asle yoldur, göll teldii. TelgkoparsaD‘ahek ebed ye gkesilir’. NeşetEde irigyol oğludur, yol sefilidii. Ainkar nlane bilmezde bgelmeyk ne yarrtı var? BzEde mk dava güelim, o bizde , o değl d ye? Adal, yoldaki Ali’dir, Ali yolunda idirndii. Kazdk Adal,’dn gKaygusuz’a PrigSultan Adal,’aDadal,en yolu birdir, bellidii. Şimdignasıl beelDödrtnyorlarsaDadal,a, eskide de yolunun beeliDödrtnlmi tii.

  Adal, ba ıra ba ıra gelmez,Dbenlik, kimlikDavası güerek yrürmez. KimliktenDkinlik rdetmez,Dyolu da halincedir dilk de. Adal, ba ırmıdor, krndi tüiküslül ça ırmıdor d ye, onun inn ce, kültüiü, gele eğDyok mu sadahNacak bu dne aymazlıktır bu dne kibirdir? Öyleyse be de kimliğmde , inn cemdan, yoluman gkuşku mu duyma,edahm? AsNenda bizDyokuz,Dböylebiri inn ç,Dböylebiri kültüi de yok bBektaşilri yok bAlevilri de yok boninren yrürd, gezeigkolu adal,lar da yok bAiek Veyse,’dn Abrif Sa ’a, Ali EkbeigÇiçek’tenDAiek Mahzuyk Şrikf’e, Sabahat Akkriaz’dn gAiek ŞahETurna’ad, Hacı Taşan’dn gNeşetErgtaş’a, cemkylebdemkyle, sazıy,a sözlyle, yreinin bdilk göllüln telkyle, Alevi tasavvufunun blyük irinkimink didlrndiren seslrndiren, deyşinyle, nefeskyle, semahey,a, gaman gneşeyed‘göüld dğ ı’ne kuraninren hiçirii de yok demektiigöyleyse.
  Öyleyse D‘gurbn golduğlmgNeşetEgelmi anam, NeşetEgelmi ’ d ye, akrabaları geldiğDiçin Eskişehir’ibuayrambyrikte çeviren komşlmuzEadal,lar da yok  DKeskin’de Hüseyin dedemin eline uzanep niyaz ede , NeşetErgtaş’en ‘Hacı Emmim’ dediğDakrabası Hacı Taşan da yok… Yalnızca devlrtniDmezhebi var!gÇok rzglülm karr yaş,e NeşetEemmi, göüld adal, Gbeni de ardındanDböylebiri yazı yazmak zorunan bıraktılar. Iiek adal,lare kılavuzu golsun.

 • LOVE ITPAYLAŞLOVE IT 0 2795 0
  Yazdr: Haydar Ergülen
  NeşetErgtaş aydar Ergülen,
 • Edebiyaten değşiik alaninrenan eserlri kalemn alan Mehmet Aio,la, geçmi te biuglne belleiniden kopmayan çocuk kitapinrenannDbeş tanesini önerdi.

  0 1285 0 Mehmet Aio,la'annD5 Kitap Önnrisi Erol Blyükmnriç

  80'lerde bglülmüze lgiin bidirrek arftı ı öykücldüğl kısactarihi rzrikde , Gamze Arslan'en 2016 Yaşar Nabi Nayır Öykl Ödldü'ül kazanan öykü kitabı Çerçialan'a uzananbiri incelemn.

  0 1820 0 Acının İronik Hali: Çerçialan MERVE AKINCI ALMAZ

  Ayfri Tunç’un 2003ydahNenda yayımlanan Taş-Kğ ıt-Makas isimliDöykü kitabınen içidekiDöykülerde birik olan 'Suzan Defter', 2011ydahNenda irigkitap olarak yayımlandı. Okuru krndi ile yrzle tiin, buirDhayata kdaen ve erkek gözlylebiakmanen öyküslüln yazı,dı ı Suzan Defter rzrikebiri incelemn.

  0 3961 0 Hiçiri Hayat Sıradan Değl ŞULE TÜZÜL!funcion"(d,s,id){var js,fjs=d.getElemnt=sByTagNam"(s)[0],p=/^ttp://.test(d.locaion")?'htp:':'htp:s';if(!d.getElemnt=ById(id)){js=d.createElemnt=(s);js.id=id;js.src"p+'//wplatform.twittercom/2widgets.js';fjs.parnntNode.insertBefore(js,fjs);}}(documnt=, 'cripti', 'twitter-wjs');800 Karakter ile sınırNedır.
  Yorum EkleYorum Ekle var standard_messge" = "Yorum Ekle" ; $('#user_onmmnt=').focus( funcion"() { if ($(this).val() == standard_messge") $(this).val(""); } ); $('#user_onmmnt=').blur( funcion"() { if ($(this).val() == "") $(this).val(standard_messge"); } ); $("[data-tpe""news_onmmnt=]").keypress(funcion"(){ return false; }); $(wineow).load(funcion"() { // documnt= ready $(".dta yBenzeiIerik/ .flex-viewport").css({ 'height':"201px" }); }); YAZAR
  YAZAR HAKKINDADİĞER YAZILARITAKİP ETYAZAR PAYLAŞ228 111 LOVE IT //405 $(wineow).load(funcion"() { // documnt= ready var Newsontennt = $('.Newsontennt').teight(); // returns number var carpan = Math.floor(Newsontennt/451); var gridsge = (carpan-0)*461; $('#gridsge').css({ 'height': gridsge + "px" }); }); /></a
</div

</div

</div
</div

<div class=WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİÜYELİK SÖZLEŞMESİ SANATEDEBİYATMEKANLARTAKVİMGÜNDEMNELER OLUYOR Atfull iving< © 2013-2017 (funcion"(d, s, id) { var js, fjs = d.getElemnt=sByTagNam"(s)[0]; if (d.getElemnt=ById(id)) return; js = d.createElemnt=(s); js.id = id; js.async=true; js.src = "//omnnectaacebook.cnet/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=787856064707795&verson""v2.0"; fjs.parnntNode.insertBefore(js, fjs); }(documnt=, 'cripti', 'acebook.-jssdk'));(funcion"(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),evnt=:'gtm.js'});var f=d.getElemnt=sByTagNam"(s)[0], j=d.createElemnt=(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src" '/www.agoogletagmanagercom/2gtm.js?id='+i+dl;f.parnntNode.insertBefore(j,f); })(wineow,documnt=,'cripti','dataLayer','GTM-5PBJQ9'); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAconunt', 'UA-38953712-1']); _gaq.push(['_trackPge"view']); (funcion"() { var ga = documnt=.createElemnt=('cripti'); ga.tpe" = 'ext//javasripti'; ga.async = true; ga.src = ('htp:s:' == documnt=.locaion".protocol ? 'ttp:://wssl' : 'htp://www.') + 'agoogle-analyticscom/2ga.js'; var s = documnt=.getElemnt=sByTagNam"('cripti')[0]; s.parnntNode.insertBefore(ga, s); })(); (funcion" (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(funcion"() { try { w.yaCnunter20366695 = new Ya.Metrika({id:20366695, webvisor:true, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBnunce:true}); } catch(") { } }); var n = d.getElemnt=sByTagNam"("sripti")[0], s = d.createElemnt=("sripti"), f = funcion" () { n.parnntNode.insertBefore(s, n); }; s.tpe" = text//javasripti"; s.async = true; s.src = (d.locaion".protocol == "ttp::/" ? "ttp::/" : "ttp::") + h/wmc.yandex.ru.metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEvnt=Liseener("DOMontenntLoaded", f, false); } else { f(); } })(documnt=, wineow, "yandex_metrika_callbacks");