Advertisement
10 ARALIK, PERŞEMBE, 2015

Yeni Yüzler Galeri/Miz’de

Kadir Akyol, sanat tarihinde portre geleneğinin mirasını, olağanüstü zenginlikte bir kaynak olarak kullanıyor. Tuvallerinde popüler kültürün ve geleneksel yaşantının, popüler olanın ve modern resmin, lirizmin ve ironinin unsurları dinamik bir uyum içinde yan yana geliyor.

Sanatçının, ilk dönem portreleri Türkiye’de neo- liberal ekonomiyle birlikte yaygınlaşan popüler kültürün gündelik yaşamı etkilemeye başladığı 80’li yıllardan izler taşıyor. Söz konusu seride Akyol’un tek kanallı devlet televizyonunun renkli açılış ekranı üzerine yaptığı portreler ve portrelerin üzerine uyguladığı tekstil desenleri dikkati çekiyor. Türkiye figüratif resim sanatının belleğinden çıkagelmiş, geleneksel kostümler içindeki figürler giderek kutsallığını yitiren bir dünyada bağlamlarını kaybetmiş imgelere dönüşüyor.

Sanatçının “Yeni Portreler/Yeni Yüzler” isimli resim sergisi 19 Aralık’ta Galeri/Miz’de açılacak. Sergi 17 Ocak’a dek ziyaret edilebilir.

0
3088
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage