ETKİNLİKLER
YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
18
HAZİRAN
Türkiye’de Geç Avangart ve Sanat Tarihi
15:00
13 HAZİRAN
13 HAZİRAN

SALT Galata, 13 Haziran Cumartesi, saat 15.00'te "Türkiye’de Geç Avangart ve Sanat Tarihi" üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Viyana Üniversitesi’nde, 1990’lar Türkiyesi’nde politik sanat üzerine çalışan Barış Acar, o dönemde Türkiye ile sanat tarihi arasındaki ilişkiyi masaya yatırıyor. Fırat Arapoğlu’nun moderatörlüğündeki programda, 90’lı yılların sanatsal kopuşunu oluşturan ögelerin avangart, ilişkisel sanat ve sanatın politikası gibi olgularla bağlantısı irdelenecek. Bu çerçevede, “Analojik sanat tarihi yerine, ‘yakınlaşmalara’ dayalı bir sanat tarihi modeli nasıl kurulabilir?” ve “Türkiye’de bir geç avangarttan söz edebiliyorsak terimin kaplam ve içlemi nasıl oluşturulabilir?” gibi konular tartışmaya açılacak.

Geldanlage