ETKİNLİKLER
YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
22
MAYIS
Bir Şeyler
18:00
04 MAYIS
20 MAYIS

değartlab Eskişehir 4 Mayıs - 20 Mayıs 2015 tarihleri arasında ‘‘Bir Şeyler’’ sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı uçsuz bucaksız ve böyle bölük pörçük bu evrende kendi diliyle yer bulmaya çalışır. Dolayısıyla dil, uçsuz bucaksız bu arenada sanatçıyı var eder. Sanatçı kendi dilini kendi varoluşsal sorgulamalar içerisinde gerçekleştirir. Her dil içsel dünyanın dolaylı aktarım biçimidir. Var olana töz kazandırıp bir şeyleri anlatabilendir dil. Bir şeyleri bir şeyleştirip dönüştürmektir. Dolayısıyla bu dönüşümü sanatçı kullandığı dilsel enstrümanla sağlar. Sanatçının söyleyiş biçimi bütünsel bir sistem olan dilin noktalarıdır. Bu sistem, uygulamada farkları olan bir şebekedir. Sanatçı bu şebeke içerisinde farklı dili yani üslubu ile varlığını ortaya koyar. Dil sorgulayan tavırda olduğu sürece sanatçı bölük pörçük dolaşılmayacaktır bu dünyada.

Geldanlage