ETKİNLİKLER
YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
17
HAZİRAN
‘ANONİM’
19:00
14 OCAK
08 MART

KASA Galeri, 5 yıllık aradan sonra 14 Ocak 2015’te ‘ANONİM’ başlıklı sergiyle yeniden kapısını aralıyor. 14 Ocak- 8 Mart tarihleri arasında anonimitenin yeniden üretilen olanaklılık dünyasında izleyicileri de birlikte üretmeye ve paylaşım pratiğini birlikte deneyimlemeye davet ediyor.

Alternatif ve bağımsız bir sanat mekanı olarak Kasa, geri döndüğü bu ilk projesini anonim kalmayı tercih eden sanatçılarla birlikte tasarlıyor. İlk açıldığında da mütevazılığı ve mükemmeliyeti bir araya getirmeyi ilkeleri arasında barındıran Kasa’nın bu başlangıcı, kurumsal tarihi açısından anlamlı olduğu gibi, günümüzün sanatsal ve politik ruh haline de bir koşutluk oluşturuyor. Bu tutum, KASA’nın gelecek sergilerini tasarlama yöntemi olarak da algılanabilir. Kasa, hiyerarşi barındırmayan bir idari ekibin hem kendi aralarında, hem de işbirliği kuracağı sanatçılarla diyalog ve bilgi paylaşımı alanı olarak şekillenme arzusuyla yeniden yola çıkıyor.

Bugün belki de başka formatlar, başka düzlemler, yıldız olma eyleminden farklı olarak içinde paylaşım barındıran sanatsal tutumların hayal edilme zamanıdır. Sanatçıların şöhret ikonlarına dönüştüğü bir piyasa sisteminde anonimite bir strateji olarak sanat alanında uzun zamandır izlenmekte, sanatçı ve sanatçı gruplarının kolektif üretim ve anonimiteyi öne çıkaran önerileri bir yöntem olarak varlığını sürdürmektedir. KASA’nın açılış etkinliği olarak tasarlanan ‘ANONİM’, alternatif olma halini anonimite çerçevesinde yeniden gündeme getirmenin dışında sanat eseri/sanatçı kimliği, orjinal/kopya ve mülkiyet/değer ilişkisine yönelik eleştirel bir bağlam önermektedir.

Geldanlage