22 MART, ÇARŞAMBA, 2017

Anadolu Kültürü ile Düş Gücünün Birleşimi

Çocuklar için ürettiği kitaplarla birlikte Anadolu kültürünün değerlerini tuvale aktaran sanatçı Can Göknil’in, 9-31 Mart tarihleri arasında Nurol Sanat Galerisi’nde izlenebilecek “Can Göknil’in 50. Sanat Yılı” adını taşıyan sergisindeki yapıtları, Ankaralı sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sergi, geçmiş anlatılara özgü unsurlarla günümüz gerçekliği arasında bağ kuran Can Göknil’in bu konulardaki özgün çalışmalarına da yer veriyor.

Anadolu Kültürü ile Düş Gücünün Birleşimi

Göknil’in bu sergideki yapıtları, çeşitli simge ve imgeler aracılığıyla sanatçının mizah, öykücülük ve hayal gücünü gözler önüne seriyor. Bu sanatsal dizi, ağırlıklı olarak Anadolu kültürü içerisinde yoğrulan halk masallarımızla ilgili konularla beraber, çocukların düş gücüne zarif dokunuşları da içeriyor.

Mütevazı Bir Aydın Portresi Çizen Yazar

Sanatçının yapıtlarında belirgin olarak ortaya çıkan, Orta Asya Şaman kültüründen Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan efsaneleri, düşündürücü görsel ayrıntılarla harmanlaması; nitelikli araştırmalar ve birikiminin işareti olarak kendisini gösterir. Bu yapıtları yaratırken Anadolu’nun varsıl, kadim geçmişinden aldığı güçle devam eder. Esinlendiği Anadolu tanrıçaları ve Doğu’nun gizemli dünyasını tabloya aktardığı söylenceleri ile derinliği olan çalışmalar yapar. 

Göknil, uzun yıllar yurt dışında yaşamasına karşın çoban tasarımları yapması, sevda türkülerinden beslenmesi ve serlevha formlarından ilham almasıyla öne çıkan bir portre sunar. Yaşam tarzına sevgiyi yerleştirme[1]  mottosuyla yola çıkan sanatçının üç boyutlu objelerinde de çocuk kitaplarında da bu felsefesinin izlerini görmek olasıdır.

Viyola,--2015,-60x50

Çocuk Dünyasına Açılan Pencere

Göknil,  1989 yılında merkezi Washington D.C.’de bulunan Dünya Çocuk Günü Vakfı’nın Altın Balon Ödülü’nü sanat dalında çocuklara yaptığı hizmetlerden dolayı kazanan[2] ve ayrıca grafizmin Türkiye’deki öncüleri arasında yer alan[3] bir ressamdır.

Can Yayınları tarafından yayımlanan Deniz Kokusu ve Göz ve Söz adlı kitaplar, hem çocukların hem de yetişkinlerin yaşamına ufuk açan öyküleri barındırmasıyla Göknil’in dilinin yaş skalası tanımaksızın özgünlüğüne işaret etmektedir. 

Can Göknil’in hayata bakışına yön veren ve aynı zamanda yapıtlarını üretirken de değer verdiği sezgi, duyarlılık ve doğallık gibi özellikler, sanatçının kendisini dışarıdaki gerçeklikten soyutlamadığının ve ilham aldığı konuların bizzat bu salt gerçeklikle ilgili olduğunun sonucudur. 

Yol,-2012,-50x33

Göknil, göz ardı edilen kültürel geçmişimize ışık tutmasının yanında ortak geleceğimiz olan çocuklara yazdığı kitaplarla yarım asra ulaşan sanatını evrensel bir gözle yorumlamayı sürdürmektedir. Ankara doğumlu sanatçının retrospektif denilebilecek kadar farklı dönemlerine ait seçkiyi içeren bu sergisinin Ankara’da düzenlenmesi de Can Göknil’in aidiyet duygusunun bir belirtisidir. 

Serginin bir sonraki durağı nisan ayında Bodrum’da açılacak.

[1] Türker, Ş. (Mart 2017). İki anahtarım var: Kitap ve resim, söz ve göz. Hürriyet Kültür Sanat, 7, 38.

[2] Can Göknil Biyografi. (t.y.). Erişim: 18 Mart 2016,  http://cangoknil.com/tr/can-goknil-biografi/

[3] Özsezgin, K. (2010). Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi. İstanbul: Doruk Yayımcılık. (s. 248).

0
6219
1
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage