18 ARALIK, PAZARTESİ, 2023

Zilberman’dan İki Yeni Sergi

Sena Başöz’ün “Kaçınılmaz Koreografi” başlıklı kişisel sergisi 24 Şubat 2024'e kadar Zilberman’ın Mısır Apartmanı’ndaki ana galeri mekânında, Memed Erdener ve Eşref Yıldırım’ın eserlerinden oluşan “Zilberman Dialogues” sergisi ise 10 Şubat 2024’e kadar Mısır Apartmanı ikinci katta sanatseverlerle buluşuyor.

“Kaçınılmaz Koreografi” sergisi Sena Başöz’ün üretiminin erken yıllarına uzanan çalışmalarıyla, yakın dönem eserlerini bir araya getiriyor. Sanatçı yaşamına farklı zamanlarda girmiş nesneler, canlılar ve bireylerle bir diyalog kuruyor. Sanatçının kişisel arşivinde yer alan nesnelerin döngü ve hareketlerine odaklanan “Kaçınılmaz Koreografi”, bedenin bu nesneler etrafında, mekânlar arasında, zaman içinde hareketini akla getiriyor. Sanatçı beden, nesne ve zaman ilişkisini, nesnenin hareketi ve algı perspektifinin geçiciliği ekseninde araştırıyor.  

​Memed Erdener ve Eşref Yıldırım’ın Zilberman Berlin’de gerçekleşen kişisel sergilerinden birer kesit sunan “Zilberman Dialogues” sergisi, sanatçıların güncel işlerini bir araya getiriyor. “Adsızform” başlıklı kişisel sergisinde Memed Erdener, ürettiği ideogramları mekânsal bir kurgu içinde izleyiciye sunuyor. İsim ve kimlikten yoksun formlar, sergi alanında sessizlik içinde var oluyorlar. Erdener, semboller, ideogramlar ve imgelerden oluşan cümleler aracılığıyla, dilin geleneksel sınırlarını aşarak alternatif bir il ve özgün bir ifade biçimi oluşturmayı amaçlıyor. Sergiye yüz otuzun üzerinde Adsızform’un yer aldığı bir sanatçı kitabı eşlik ediyor. Eşref Yıldırım’ın “Toz ve Küf” isimli kişisel sergisi, sanatçının kendi yaşam deneyimlerine odaklanıyor. Kişisel olanın politik olduğu fikrinden yola çıkan sanatçı, yaşamına dair unsurları, toplumsal hiyerarşilerin, toplumsal cinsiyet rollerinin, yıkılması güç tabuların ve eşitsiz güç ilişkilerinin yarattığı baskı mekanizmalarının bağlamında ele alıyor. Bu sergi için ürettiği işlerde, kendi aile tarihine, erken çocukluk anılarına ve kurduğu romantik ilişkilerine dair kesitleri belgeliyor. Yıldırım’ın “Zilberman Dialogues”da yer alan ve 2020-2022 yılları arasında üretilen Kendimi Seviyorum başlıklı bir dizi çalışması, sanatçının kişisel konulara yöneldiği ilk işlerinden olmanın yanı sıra sanatçının kullandığı mecraların çeşitliliğine de işaret ediyor.

Künye:
1. Sena Başöz’ün “Kaçınılmaz Koreografi” 
2. Eşref Yıldırım, Kendimi Seviyorum – Fragman, Video, 05-50, 2020
3. Memed Erdener, “Zilberman Dialogues”

0
765
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage