22 EYLÜL, SALI, 2020

Yeni Medyanın Olanaklarına Eleştirel Yaklaşım

CerModern’in güncel sanat alanı Hub Sanat Mekân, yeni sezonun ilk sergisinde izleyicileri heykeltıraş Asaf Erdemli’nin yeni medya olanaklarına eleştirel bir yaklaşımla ürettiği eserlerden oluşan “Göz Hizası” (Eye Level) isimli sergisiyle buluşturuyor. 11 Ekim 2020 tarihine kadar görülebilecek sergi, pandemi koşulları nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe şartlarına riayet edilerek görülebiliyor.

Yeni medyanın mevcut koşullarda nasıl değiştiği ve bizi nasıl dönüştürdüğü sorununu merkezine alan Asaf Erdemli, yaşamın tüm alanlarına sızan bu özel sektörü farklı açılardan ele alıyor. Üretimlerinde oldukça eleştirel bir tavır benimseyen sanatçı, yeni medyanın tıpkı bir sihirbaz gibi bizi yönlendirip arzularımıza biçim verdiğini de açıkça ifade ediyor. Sergide on dört adet geri dönüşüm metallerden oluşan eserler de yer alıyor.

Asaf Erdemli, “Göz Hizası” ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Bugün, sanatçının eserlerini paylaşım kanalı olarak sıklıkla kullandığı kitle iletişim araçları, onu bir algoritmanın istatistiği haline getirmiştir. Bununla beraber, karşı durduğu ve eleştirdiği birçok konunun da bilinçli veya bilinçsiz olarak uygulayıcısı olmuştur. Yeni medya olanakları ile reklam imkanını artırmış ve beğeninin çekiciliğine kapılmıştır. Popülerlik kazanmak ve kendini “göz hizasında” tutmak için sisteme uygun şekilde, sözde güncel olabilme çabasına girmiştir.  Tek tipleşmenin, sansürün ve baskının dayatıldığı bir ortamda sanatçı kendini bu çelişkiden ve manipülasyondan nasıl kurtarabilir? Her türlü sansürleme ve baskılamanın, münferit bir olaymış gibi gösterilmesi ve tek tipleştirme çabası kabul edilemez bir durumdur.”

​‘‘Göz Hizası / Eye Level’’, 11 Ekim 2020 tarihine kadar CerModern Hub Sanat Mekan’da görülebilir. 

0
1532
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage