Advertisement
18 MART, ÇARŞAMBA, 2015

Video Sanatı Üzerine Konuşmalar

Pera Müzesi, Pera Film ve Video etkinlikleri kapsamında 'Video Sanatı Üzerine Konuşmalar' konuşma dizisinin ikinci etkinliğinde 18 Mart Çarşamba günü saat 19:00’da sanatçı Yasemin Özcan’ı ağırlıyor.

Sanatçı konuşmaları ve güncel temalar üzerine tartışmaları birleştiren Video Sanatı Üzerine Konuşmalar serisi ayda bir kez, video ile çalışan sanatçı, küratör ve araştırmacıları bir araya getirerek ortak bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

Video, 90’ların sonunda sanat üretimine başlayan Özcan’ın mecra bakımından çeşitlilik içeren pratiğinin ana arteri sayılabilir. Yavuz Parlar moderatörlüğünde gerçekleşecek bu konuşmada Özcan, video işleri bağlamında, üretim süreçleri, ihtiyaçlar ve teknolojik yetkinlik üzerine birlikte düşünmeyi ve tartışmayı hedefliyor.

​Konuşma ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.

0
5871
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage