24 TEMMUZ, CUMARTESİ, 2021

Türk Sineması Üzerine Yeni Söylemler

Farklı üniversitelerinden akademisyenlerin, 2000’lerin başından günümüze uzanan sürede, kabuk değiştirerek yeniden yapılanan Türk sinemasına dair çalışmalarının yer aldığı Türk Sineması Üzerine Yeni Söylemler: Çağdaş Temsiller, Çözümlemeler ve Türler isimli kitap Palet Yayınları’ndan çıktı.

Özlem Özgür’ün editörlüğünde hazırlanan bu derleme kitap, sinemamız için akademik ve sektörel anlamda bir başvuru kitabı olma niteliği taşıyor. Kitap, Türker Elitaş’ın kaleme aldığı “Reha Erdem Sinemasında Dürüstlüğün Öyküde İnşası” başlıklı makale ile başlıyor. Murat Ertan Doğan ve Burçin Ünal, “Dijital Platformlarda Yer Alan Çağdaş Dönem Türk Sinemasında Suç Olgusu” isimli çalışmayla; Gökhan Gültekin, “2000 Sonrası Türk Sinemasında Yükselen Bir Tür: Suç Komedileri” isimli çalışmasıyla devam ediyor.

Semra Güzel Korver, “Prestijli Festivaller, Ödüller ve Türk Sineması” isimli makalesiyle 2010-2020 yılları arasında dünyanın en büyük ve en prestijli festivalleri olarak kabul gören Venedik, Cannes, Berlin Festivallerinde ödül almış Türk filmlerinin ortak özelliklerini betimliyor. Özlem Özgür ve Vildan Bahçacı, “Çağdaş Dönem Türk Sinemasında Taşra ve Taşrada Çocuk Olmanın İzlenimleri” isimli makaleleri ile yer alırken; Nermin Orta, “Kadın Emeğini Görünür Kılmak: Çağdaş Dönem Türk Sinemasında Güvencesiz Çalışan Kadın Temsilleri” başlıklı çalışmasında, 2000 sonrası çağdaş Türk sinemasında, kapitalist sistem ve ataerkil ideoloji içerisinde kentli kadınların görünmeyen emeklerinin nasıl temsil edildiğini toplum bilimsel çözümleme yöntemi ile değerlendiriyor.

Evren Günevi Uslu, “Türk Sinemasının Karanlık Tarafı: Emin Alper Sinemasında Kara Film Örneği “Abluka”” isimli makalesinde kara film türüne odaklanırken; Özgür Çalışkan'ın, “Çağdaş Sinemada Yerel Denemeler: Aidiyet Filminde Deneme Anlatısı” adlı çalışmasıyla kitap son buluyor.

0
293
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage