31 EKİM, CUMARTESİ, 2020

Simbart Project Yeni Mekânında İlk Sergisini Ağırlıyor

23 Ekim itibariyle Çukurcuma Caddesi'ndeki Simbart Exhibition & Project Space isimli sabit mekânına taşınan Simbart Project, küratörlüğünü Fırat Arapoğlu'nun üstlendiği “Değişen Perspektif / Changing Perspective” adlı karma sergi ile yeni mekânında ilk sergisini ağırlıyor. “Değişen Perspektif” sergisi Didem Erbaş, Sinan Logie, Merve Ünsal, Ezgi Yakın, Mehmet Öğüt ve M. Cevahir Akbaş'ın işlerine yer veriyor.

Altı sanatçının bir araya gelişiyle insanlık tarihinde değişen ve dönüşen perspektif olgusunu ele alan “Değişen Perspektif”, Didem Erbaş drone çekimlerin ürettiği imajlar üzerinden çalışmasını oluştururken, savaş mimarisinin ilerlediği yönlere dair sorgulayıcı açısı ortaya koyarken, Merve Ünsal serigrafileriyle ufuk çizgileri ve onların kırılganlıklarını görselleştiriyor. Ayrıca, sanatçının üzerine kaleme aldığı bir hikâye doğa-insan diyalektiği üzerinden bir ses yerleştirmesi olarak izleyiciyle ve kamuyla paylaşılıyor. Birbirleriyle ortak işler üreten iki sanatçı, ayrıca pozitif-negatif espas ve yatay- düşey limit üzerinden kurguladıkları ortak bir çalışmayla da sergiye katılıyorlar. Mehmet Öğüt video çalışmasında perspektif olgusunu “gerçeklik algısının” değişmesi üzerinden ele alırken, her bir veri aktarımında ana iletinin değerinden bir şeyleri kaybetmesini vurguluyor. Ezgi Yakın doğa ve insan formlarının hibrit yorumlarından hareketle, tanımlayıcı olmayan ve nesnel perspektif bakışını sorunsallaştıran soyut düzenlemelerini izleyiciyle paylaşıyor. Cevahir Akbaş, kent ve doğa düzleminde üretilen patikaları haritalandırma, kuş bakışı çizimler ve kişisel deneyim üzerinden aktarırken, Sinan Logie ise perspektif ve onun gelişim tarihine has optik incelemeleri, Doğu ve Batı kültürlerine etkilerinin farklı veçheleri üzerinden ele aldığı heykel çalışmasıyla sergide yer alıyor.

​“Değişen Perspektif” bir yanda yatay perspektif ve düşey perspektif paradigmalarını masaya yatırırken, sanatın önemli unsurlarından birisi olan perspektifin rolü ve amacını sosyal, kültürel ve tarihsel bir perspektiften yorumlayan “Değişen Perspektif” sergisini 26 Aralık 2020 tarihine kadar Simbart Project’in yeni mekânı Simbart Exhibition & Project Space’te ziyaret edebilirsiniz.

0
1923
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage