19 EKİM, PERŞEMBE, 2023

Nermin Ülker’in “Yuvarlağın Köşeleri” Sergisi Labirent Sanat’ta

Nermin Ülker’in “Yuvarlağın Köşeleri” başlıklı kişisel sergisi 19 Ekim-2 Aralık tarihleri arasında Labirent Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak.

“Yuvarlağın Köşeleri” sergisi, Nermin Ülker’in doğduğu, yaşadığı, ürettiği, bağ kurduğu, özdeşleştiği mekân(lar)la varoluşsal ve deneyimsel ilişkilerini iç-dış diyalekti üzerinden sorguladığı son dönem işlerine odaklanıyor.

“…Nermin Ülker ‘Yuvarlağın Köşeleri’ sergisinde üç boyutlu işlerini mekân içinde konumlandırırken, bizi gündelik yaşamda çok da üzerinde durmadığımız deneyimsel uçlar arasındaki bu gerilimle yüzleştirerek; işleri iç-dış, nesnel-öznel, yakın-uzak gibi kavramlar ekseninde kendi yolculuğumuz üzerinden düşünmeye çağırır.

Merleau-Ponty’nin, Cezanne’ın resimlerinin dünyanın bize nasıl dokunduğunu görünür kılmaya uğraştığı fikrinden hareketle, Nermin Ülker’in işlerinde günlük yaşamın telaşında, içinden-dışından geçerken fark edemediğimiz, ayaklarımızın altından kayıp giden uzamsal mekânın; düzlemden ya da zeminden yırtılarak, eğip-bükülerek, uzatılıp-çekilerek dikeyleştirilen ve mekânsal varoluşumuza aracılık eden şiirsel bir dile dönüştüğüne tanıklık ederiz. Tüm bu meydana getirme, karşılıklı oluş sürecinde, sanatçının malzemeye müdahalesi sırasındaki bedensel hareketleri yapıtta kendini gösterir. Sanatçının yapıtı içindeki varlığı anlamlandırma sürecinde Ariadne’nin Theseus’a labirentten çıkabilmesi için verdiği ip gibidir.

Nermin Ülker’in sanatsal üretim sürecinde mekân belirleyici bir role sahiptir. Bu tercihin yaşamına, düşünce sistemine baktığımızda tesadüfi olmadığı açıktır. Bu şeffaflığı, sanatçının kişisel yaşamı veya hikâyeler üzerinden değil, doğrudan yapıtları ve onları çağırdığı isimler üzerinden kurduğu çıkarımına rahatlıkla ulaşabiliriz...”

Sergi metninden altıntıdır.​

0
897
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage