12 ARALIK, CUMARTESİ, 2020

Mutlak Doğru ve Güzel Olmadan Bir Dünya Nasıl Mümkün Olur?

Hilal Polat kendi kurgusal mitolojisinden hareketle hikâyeleştirdiği ve deneyimsel bir mekâna dönüştürdüğü “Arzu Kadar Kadim” başlıklı kişisel sergisi ile 22 Aralık tarihinden itibaren Mixer’de sanatseverlerle buluşacak.

Hilal Polat’ın “Arzu Kadar Kadim” sergisi, sanatçının farklı alanlardaki pratik ve deneyimlerini hayal gücü ile birleştirdiği ve kendi düşünsel meseleleri ekseninde yorumlayarak sanatsal pratiği ile bütünleştirdiği bir yapıyı izleyiciye sunuyor. Farklı inançlarda benzer şekillerde tanımlanmış bir durum izleğinde “Arzu Kadar Kadim”i şekillendiren ve bu durumu canlıların varoluşsal özelliklerini kendi özgün ve özgür biçimde yaşamaya açıkken tekil ve baskın bir inanç dayatmasıyla karşılaştıklarında ortaya çıkan karmaşalar bütünü olarak açıklayan Hilal Polat, ahlak, yaşam hakkı, estetik gibi kavramlar etrafında şekillenen tasvirlerle oluşan bir anlatı mekânında hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir yolculuk öneriyor.

“Arzu Kadar Kadim”, Hilal Polat’ın düşüncelerini, nakış, heykel, minyatür ve ışık gibi formlarla sentezleyerek çok boyutlu yerleştirmeler içeren teatral bir mekân tasarımı oluştururken, sanatçının mekânsal algı yaratma üzerine kurguladığı sanatsal üretimlerine yeni bir pencere açıyor. Sergi kurgusunda, farklı form ve özgün özellikleri ile yer alan canlılar izleyici ile etkileşim kurarken kendi dillerini, hikâyelerini ve yaşamsal haklarını gösterme yollarını arıyor. Doğanın ve insanın varoluşsal durumunun belirli normlara indirgenen anlamlarına karşı güçlü bir başkaldırı niteliğindeki sergi, temsiller aracılığıyla izleyicinin şu soruyu sormasını amaçlıyor: Mutlak doğru ve güzel olmadan bir dünya nasıl mümkün olur?

​Hilal Polat’ın Mixer galeri alanını bir anlatı mekanına dönüştürdüğü “Arzu Kadar Kadim” başlıklı sergisi, 22 Aralık 2020 - 6 Şubat 2021 tarihleri arasında 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

0
2541
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage