18 OCAK, SALI, 2022

Mixer’de Yeni Sergi: “Coulisse”

Mixer, Betül Aksu, Bilal Yılmazel, Burak Delier, Ceren Su Çelik, Dilek Winchester, Ece Eldek, Gökçe Hiçyılmaz, Ömer İpekçi & Francesco Romero & Francesca Gotti’nin ve Tayfun Gülnar’ın eserlerinden oluşan “Coulisse” başlıklı karma sergiyi 27 Şubat tarihine kadar sanatseverlerle buluşturuyor.

Küratörlüğünü Eda Öztürk’ün üstlendiği serginin çıkış noktasını, Eda Öztürk’ün Fransa’da sanat sosyolojisi alanında yürüttüğü ve İstanbul sanat alanına odaklanan doktora araştırması oluşturuyor. Sergi bu araştırmanın kavramsal çerçevesinde yer alan Zygmunt Bauman’a ait “akışkan modernite” kavramının hem sanat alanında hem de toplumsal düzlemdeki yansımalarına odaklanıyor. Bauman “akışkan modernite” kavramıyla modernitenin katı evresinden, sıvı evresine geçişi ifade ediyor. İçinde bulunduğumuz bu dönem; katı, sınırları net çizilmiş, bir merkez etrafına yerleşmiş her türlü düşünce, eylem ve ilişkilenme biçiminin Bauman’ın ifadesiyle sıvılaşıp, akışkanlaşmasıyla yansıtılıyor.

Akışkan modernitenin belirsiz ve güvencesiz koşulları ile birlikte, toplumsal aktörlerin zaman-mekân deneyimi, gündelik hayat etkileşimleri, kimlik inşa etme ve emek süreçleri de değişiyor. Bu dönemi tanımlayan bir kavram olan “akışkan olma” hâli hem toplumsal alanda hem de sanat alanındaki değişken koşullar karşısında aktörlerin kolaylıkla pozisyon değiştirerek bu koşullara adapte olabilme becerisine göndermede bulunuyor. Sergide resim, heykel, yerleştirme, video, fotoğraf, yeni medya ve koku gibi çeşitli yaratıcı alanlarda üretimler yapan sanatçılar bir araya geliyor. “Coulisse”; insan/insan olmayan hayvan, insan/makine, bilinç/bilinçdışı, kamusal/özel ve sanat/piyasa gibi düalistik kategorilerin sınırlarının iç içe geçerek, akışkanlaştığı alanlardaki yeni ilişkisellik biçimleri üzerine düşünmek için eleştirel bir diyalog hazırlamayı amaçlıyor.

“Coulisse” başlıklı karma sergiyi 27 Şubat tarihine kadar Mixer ana galeri mekânında ziyaret edebilirsiniz.

Künye:
1 ve 2. Ömer İpekçi & Francesco Romero & Francesca Gottii, DIS-CONNECT, parfüm, kitap, glebanite obje, perfumes, book, glebanite object, edisyon 75, 200, 30 edition of 75, 200, 30, 2020
3. Ceren Su Çelik, terkedilmiş mahalle abandoned neighborhood, bilgisayar İle üretilmiş görüntü CGI, 2021
​4. Ceren Su Çelik, Haydarpaşa’nın restorasyonu restoration of Haydarpaşa, bilgisayar İle üretilmiş görüntü CGI, 2021

0
633
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage