21 EKİM, PERŞEMBE, 2021

Mehmet Dere’nin “Gönül Yakınlıkları” Sergisi SANATORIUM’da

SANATORIUM, Mehmet Dere’nin “Gönül Yakınlıkları” başlıklı kişisel sergisini 5 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergi adını Johann Wolfgang von Goethe’nin 1809 yılında yayımlanan üçüncü romanı olan ve İngilizcesi Elective Affinities, Almancası Die Wahlverwandtschaften olarak geçen, dilimize Sadi Irmak tarafından Gönül Yakınlıkları olarak çevrilmiş kitaptan alıyor. Serginin başlığı bir zamanlar kimyasal türlerin eğilimini tanımlamak için kullanılan bilimsel bir terime göndermede bulunuyor. “Gönül Yakınlıkları” romanın haricinde Dere’nin sanatsal yaklaşımına ilham veren bir metafor olarak da işlev görüyor.

“Gönül Yakınlıkları” sanatçının kendi üzerine düşünme pratiği anlamında bir monografik kayıt olarak kitap ve işlerinden oluşan çok katmanlı bir sergi projesi olarak ortaya çıkıyor. Sanatçının yazdığı monografisi sanatçının kültürel sermaye olarak üretimlerini bir değer, bütüncül bir okuma gayreti anlamında, kendi üzerine düşünen bir metin olarak ortaya koyuyor. Dere’nin kendi sanat tarihsel okumasının kaydını tutan monografisi, Türkiye’deki sanat tarihi yazımı alanında, sanatçının bir sanat tarihçisi kimliğiyle kendini ortaya koyması ve kendini bir metin olarak konumlandırması bakımından farklı bir niteliğe sahip.

Sanatçının erken dönem çalışmaları Türkiye’nin sosyo-politik tarihi, çok kültürlülüğü, kimlik, aidiyet ve kültürel demokratikleşme anlamında çok sesliliğin oluşması, korunması, geliştirilmesi konularını merkeze alan politik bir alana odaklanıyor. Bunun yanı sıra son dönem çalışmaları ise iç gerçeklikten beslenen şiirsel, lirik, soyut bir çizgi gösteriyor. “Gönül Yakınlıkları” metaforu sanatçının birleştirmeye çalıştığı uzlaşmaz zıtlıklara gönderme yaparak, üretim pratiğindeki sorunsalların iç içeliğine, kopmaz bölünmezliğine işaret ediyor. Sanatçının eserlerinde kurduğu kavramsal ikilikler diyalektik olarak bir zıtlık olarak değil bir çeşit “gönül yakınlığı’’ ile bir araya geliyor.

​Mehmet Dere’nin “Gönül Yakınlıkları” başlıklı sergisini 5 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında SANATORIUM’da ziyaret edebilirsiniz.

Künye:
1. Gönül Yakınlıkları serisi no. 1, 2019, Kâğıt üzerine akrilik boya, 70 x 50 cm
​2. İsimsiz, no. 1, 2021, Kumaş̧ üzerine renkli baskı ve özel dikim, 152 x 92 cm

0
444
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage