25 HAZİRAN, PERŞEMBE, 2015

Kışın Kaçıranlar için Yaza Özel Sergi: "Summer Collective"

Galeri İlayda yaza uygun bir sergiye kapılarını açmaya hazırlanıyor. 1 Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında “Summer Collective” isimli grup sergisine ev sahipliği yapacak olan galeri, bu sergidetüm sezon boyunca eserlerini sergiledikleri ve solo sergilerini düzenledikleri sanatçılara yer verecek.

Sergide yer alacak isim listesi bir hayli kabarık. Evrensel temaları kişisel üslubu ile irdeleyerek sanatına sürekli yenilikler katan, üretkenliği ve yaratıcılığı ile izleyenleri şaşırtmaya devam eden Barış Cihanoğlu serginin dikkat çekici isimlerinden biri. Sanatçı bu sene ilk defa tuval dışı bir yüzey üzerinde ürettiği resimleriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Sergide yer alacak bir diğer isim olan Damla Özdemir'in ”Küçük Sabotaj” serisinde yer alan, üç boyutlu, çok katmanlı ve geleneksel kolajları ile asamblaj çalışmaları "Summer Collective"de bir kez daha bizlerle buluşacak. Damla Özdemir'i günümüzün karmaşıklığına tepki olarak seçtiği metot olan kolaj sanatındaki ustalığıylatanıyoruz.

Resimlerinde çoğunlukla kendi iç yolculuğunun ve varoluş sorgulamalarının yansımalarını izleyiciyle paylaşan Atilla Galip Pınar ise sergiye eleştirel bir dilin hakim olduğu eserleriyle katılıyor.Alışılmış kalıpların dışında özgün fikir ve tekniği ile öne çıkan Ardan Özmenoğlu da serginin bir diğer güçlü ismi. Özgün baskı tekniğiyle buluşturduğu post-it notlarlayarattığı eserleri, heykelleri ve enstalasyonlarıyla tanıdığımız sanatçıyı “Summer Collective”de New York rögar kapakları ve cam heykel çalışmalarıyla göreceğiz.

Pentürün statükosuna bir anlamda baş kaldırırken, kullandığı farklı tekniklerle dokuda fırça darbelerinden ziyade, kesikler, yarıklar ve silmeler ile geçişler elde eden Kerim Yetkin sergiye kimi zaman yalın, kimi zaman da bütün içindeki grift anlatım şekliyle dahil oluyor. Serginin bir diğer ismi olan Gazi Sansoy ise, görsel dilleri ve kurguları oldukça farklı olan Minyatürler ve Yüzsüzler olmak üzere iki seriyi paralel olarak birkaç yıldır çalışıyor, kendisini sergide bu iki serisiyle görebileceğiz. Kadın hikayelerinden yola çıkan Nurdan Likos, “Summer Collective”e gerçeklik ve algıyı gündeme getirdiği eserleriyle dahil oluyor.

Kimliksiz ve birbirine savaş açmış insan bedenlerinden izlerle bizi tanıştıran Özcan Uzkur'un sergideki yapıtlarında, lif ve kan öne çıkarak. Sanatçı bir yandan bedeni oluşturmak üzere bir araya gelip bir yandan ondan ayrılan eserleriyle sergiye dahil olacak. Sergide yer alacak bir diğer isim Aysel Alver, kesintiye uğrayan modernleşme ve aydınlanma sürecini dengesi bozulmuş hümanizm anlayışı, deforme olmuş ahlaki ve etik değerler üzerinden tarif ediyor. Alver'in çalışmalarında psikanalitik bir dil hakim. Heykeli insan yaşamını süslemek için değil, değiştirmek ve bilgi aktarımını sağlamak için yaptığını söyleyen Caner Şengünalp “Summer Collective”de yer alacak önemli isimlerden bir diğeri. Sanatçı özellikle kentsel mekânlar için heykeli bir mekân kurucu öğe olarak üretiyor ve mekânsal bağlamın taşıdığı anlamı sorgulayarak, izleyicinin yapıtın aktif bir tamamlayıcısı olmasına önem veriyor. Derya Özparlak'ı ise sergide alıştığımız uçan balon figürleriyle göreceğiz. Sanatçının düşünce balonu fikri ile ortaya çıkan eserleri metalin ağırlığı ve soğukluğuna karşı, renkli ve hafif balonlarla zıtlık oluştururuyor.

​Galeri İlayda Adres: Hüsrev Gerede Cad. No:37 Teşvikiye / İstanbul 

0
3853
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage