08 NİSAN, CUMA, 2016
Kadının Günümüzdeki Konumlandırılışı Üzerine

Kezban Arca Batıbeki, Manzarasız Bir Oda Serisi II (IV), Silver gelatin print on fiber based paper 50 x 60 cm 2014

Kadının Günümüzdeki Konumlandırılışı Üzerine

Ayşe Bezenmiş, Untitled, charcoal on paper 50 x 70cm 2016


Kadının Günümüzdeki Konumlandırılışı Üzerine

“Kadın olma” sorunsalı, küresel boyutta toplumların gündeminin merkezinde güncelliğini koruyor. Cinsiyet farklılığının sosyal boyutunun ihmal edilmesi ve ataerkil toplum yapısının kadın bedeni üzerindeki baskısı dolayısıyla ezilen, öldürülen, tecavüze uğrayan, şiddete maruz kalan ve ikinci sınıf olarak nitelendirilen, kendisine atfedilmiş kalıpların dışında var olma mücadelesi vermeye çalışan kadının sesi, “Hafif Pembeleşinceye Kadar…” sergisinde sanat aracılığı ile bir kez daha duyurulmaya çalışılıyor.

Sergide kadının düşsel yaşamda son derece önemliymiş gibi resmedilirken, gerçek yaşamda nasıl değersizleştirildiğinin, şiirlerde romanlarda tüm konuyu kaplarken tarihte nasıl hiç görülmez hale getirildiğinin, masallarda filmlerde hükümdarların yaşamlarına hükmederken gerçek hayatta erkeğin parmağına yüzük geçirdiği kölesi haline nasıl dönüştürüldüğünün hesaplaşması bir kez de bu sergi aracılığıyla ele alınıyor.

“Hafif Pembeleşene Kadar...” başlıklı karma sergi; kadın sorunlarını sanatsal üretimlerinin merkezine koyan ve farklı disiplinlerde çalışan sanatçıları bir araya getiriyor. Sergide: Ayşe Bezenmiş, Gülsün Karamustafa, Katerina Belkina, Kezban Arca Batıbeki, Merve Denizci ve Nihal Martlı’nın çalışmaları yer alıyor. “Hafif Pembeleşene Kadar...” 05 Mayıs - 05 Haziran tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de görülebilir.

ilk görsel: Merve Denizci, Untitled, oil on canvas 160 x 210 cm 2015

0
6737
1
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage