22 KASIM, PAZAR, 2020

Judith Butler'dan "Çöz(ül)en Cinsiyet"

Judith Butler’ın toplumsal cinsiyet ve feminist teori açısından hayatta kalmanın ve yaşamanın ne demek olduğunu sorguladığı kitabı Çöz(ül)en Cinsiyet, MonoKL'un yeni Feminizm serisinin ilk kitabı olarak, Barış Engin Aksoy çevirisiyle yayımlandı.

Butler, cinsel farkı nedeniyle dışlanan, ezilen, yok sayılan bireylerin normla ilişkisini ve mücadelesini sorgulayarak yeni bir hayat dilinin toplumda, edebiyatta, felsefede, sosyolojide ve klinikte imkânlarını araştırıyor.

​Hayat meselesinin bazı yönlerden feminist teorinin büyük kısmının merkezinde durduğunu söylemek isterim. Hayata ilişkin soru farklı şekillerde sorulabilir: İyi hayat nedir? Nasıl bir iyi hayat tasavvuru söz konusu olmuştur ki kadınların hayatları bu kavramsallaştırmaya dahil edilmemiştir? Kadınlar için iyi hayat nedir? Ama hepsi de önem taşıyan bu sorulardan önce gelen başka bir soru var belki: sağ kalma sorusu. Sağ kalma ile ilişkisi içinde feminist düşüncenin ne olabileceğini düşündüğümüzde farklı bir soru kümesi ortaya çıkmaktadır: Kimlerin hayatı hayat sayılmaktadır? Yaşamak kimlerin ayrıcalığıdır? Hayat hangi koşullar altında ve hangi yollardan varlık kazanmalıdır? Ve toplumsal cinsiyet, tutarlı toplumsal cinsiyet ne ölçüde yaşanılır bir hayat temin etmektedir? Toplumsal cinsiyeti kabul görmüş normlar uyarınca yaşamayanlar ne gibi bir ölüm tehdidi ile karşı karşıyadır?

0
1293
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage