26 KASIM, PERŞEMBE, 2015

Geçmişten Günümüze Sanatta Feminizm

Disiplinlerarası gençlik buluşması Poedat Konferansı 2015 kapsamında Ezgi Sönmez tarafından feminist sanatçıları konu alan bir seminer düzenlenecek. 5 Aralık Cumartesi günü 12.00’de Studio X-Istanbul’da gerçekleşecek semineri ajandanıza not etmeyi unutmayın.

Feminist sanatçıların 20. yüzyıl avangart sanat hareketleriyle ve postmodernizm kapsamında gelişen yapısalcı, postyapısalcı ve yapısöküm içerikli kadın imgeleri, kadın kavramının modernizm içerisindeki temsilî değerlerini yıkmış ve kadına olan bakışı değiştirdi. Bu temsil, feminist sanat pratiklerinde en çok cinsiyet ve beden üzerinden gelişme gösterdi. Moderniteyle birlikte uygarlaşan ve bir iktidar alanına dönüşen beden, hak ve özgürlüklerin de yeni mücadele arenası oldu.

1960’larda başlayan feminist sanat akımı, tarihin o zamana dek erkek egemenliğinde yazıldığını ve bunun uzantısı olarak kadın imgesinin, erkek bakış açısı tarafından şekillendiğini düşünür ve kitlelere var olan düzeni fark ettirmek ve değişimin parçası olmak için çalışır. Konferansta feminist sanat ve beden üzerinden çalışan belirtilmiş sanatçılar incelenecek, performansların gerçekleştiği döneme bakılarak günümüzde feminist sanat pratikleri tartışmaya açılacak.

0
23066
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage