11 NİSAN, PERŞEMBE, 2024

Esmaeil Rashavand’ın Eserleri 42 Maslak’ta

Gama Gallery, İranlı kaligrafi sanatçısı Esmaeil Rashavand’ın eserlerini 17 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında 42 Maslak’ta sanatseverlerle buluşturacak.

2019 yılında Türkiye’ye yerleşen Esmaeil Rashvand, modern kaligrafinin günümüzdeki en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. İran’da geçtiğimiz yüzyılda temelleri atılan ve modern kaligrafi olarak tanınan Nakkaşihat akımının günümüzdeki öncü temsilcilerinden Rashavand, gücünü geleneksel kökenlerden alan, çağdaş tarzda yarattığı kişisel üslubuyla tuval resminin tıkanmışlığına yeni bir önerme sunuyor. Şule Claire Altıntaş’ın sanatseverler ile buluşturduğu sergideki eserlerde sanatçı insanın, aşkın doğasını geleneksel hat formlarının gücüyle tuvale taşıyor.

​İnsanın aşkın doğasına fenomenolojik bir bakış sunan ve “aşk” kavramını varlık bilimsel bir yaklaşımla inceleyen sanatçı, yarattığı özgün metotlarla Doğu Mistisizm’ine form ve süreç olarak eklemleniyor. Rashavand’ın resmi, kendini bir mantra gibi tekrarlayan, dönüşen, birbirini saklayan ve biçimsel olarak evrilerek insanın sınırsız doğasını tasvir etmeyi amaçlayan zengin biçimselliğiyle, geleneksel yazıyı hattan ayırarak; anlamı formun gücüne yüklüyor. Kırk üç yıllık kariyerinde İran’dan İngiltere’ye; İtalya’dan Fransa’ya uzanan sergiler ve alanında kaleme aldığı referans yayımlarla Rashavand, izleyiciyi Lascaux’tan günümüze insanın yeryüzündeki anlam arayışını, ilan edilenin aksine; formda gizli olanda aramaya çağırıyor.

0
814
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage