22 ŞUBAT, PERŞEMBE, 2024

Enis Malik Duran’ın “Yerin Ekseni” Sergisi Art On Istanbul’da

Enis Malik Duran’ın “Yerin Ekseni” başlıklı kişisel sergisi 2 Mart tarihine kadar Art On Istanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

Enis Malik Duran “Yerin Ekseni/Axis of the Ground” sergisinde, insanın anlam arayışını yerküreyle bağı üzerinden irdelemeyi amaçlıyor. Sergi adını birçok kültürde ve coğrafyada karşılaşılan; Latince’de “Dünyanın Ekseni” anlamına gelen “Axis Mundi” kavramından alıyor. Sanatçının geçmiş uygarlıkların izlerini, kültür ve iktidar metaforları olarak yorumladığı çalışmalarında sıklıkla kullandığı çukur imgesi, iktidar mekanizmasını yaratan boşluklara; insanın yeryüzünün kaynaklarıyla beslediği tanrısal tahakküme dair arzusunun bir alegorisi olarak izleyici karşısına çıkıyor.

On yılı aşkın süredir manzara imgesi üzerinden gerçekleştirdiği üretimlerinde post- hümanist bir bakış açısını benimseyen sanatçının sergiyi oluştururken başvurduğu resim, desen, heykel gibi medyumları, insanın yeryüzüyle ilişkisindeki uyumsuzluğun imgesini farklı materyaller üzerinden araştırmasının ve arayışının göstergelerine dönüşüyor. İnsanın yerkürede bir anomali olarak var oluşunun yarattığı ikilik, “Yerin Ekseni” sergisinde negatif pozitif ilişkisi ve ters yüz edilen formlarla kavramsallaşıyor. Sanatçının özellikle ironi ve manipülasyon yöntemlerine başvurarak; coğrafyayı özne olarak ele aldığı yapıtları, ortak kültürün izleri üzerinden bugünün kaygı çağını getiren ontolojiyi sorgulamayı amaçlıyor.

​Nazlı Pektaş katalog metninde şunları söylüyor: “Enis Malik Duran, ‘Yerin Ekseni’ kavramıyla güçten çokça da gücün bıraktığı izden söz eder. İktidarlarca kurulan kule/ tapınak/ kilise/ cami/ sinagog/ maden/ inşaatlar... Aklınıza gelebilecek türlü kaynağın bıraktığı çukuru iyice derinleştirir. Yerin Ekseni, anlamını bugünün perspektifinden baktığımızda tanrının kutsallığı; yarattığı yüce ve onun adına yapılan türlü yapıdan almaz. Gücünü geçmişteki gibi kapsayıcı yahut ilahi olandan değil de yerin dibinden, hiçlikten, karanlıktan alır; aynı zamanda da ilahi gücü de istediği gibi kullanan insanın gücünün derinleştirdiği çukurlar, yeni Axis Mundi’lerdir.”

0
871
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage