22 NİSAN, PAZARTESİ, 2024

Ece Haskan’ın İlk Kişisel Sergisi “Saklambaç” Büyükdere35’te

Ece Haskan’ın “Saklambaç” başlıklı ilk kişisel sergisi 26 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında Büyükdere35’te sanatseverle buluşacak.

“Saklambaç” sergisi, Ece Haskan’ın son dönem üretimleri ile ilk defa izleyicilerle buluşacak heykellerini bir araya getiriyor. Sergide insan yaratıcılığının ilk ürünlerinden olan oyunlar ve hikâyeler farklı biçimlerde izleyici karşısına çıkıyor. Masallar, çocuk oyunları, kostümler, yaratılmış imgelerin tamamı mecazi oyunlar hâline geliyor ve sanatçı tarafından amacının dışına çıkarılarak olası anlamlarla görünür kılınıyor. Böylece görünenin ötesinde, saklı kalanları izleyicinin bulmasına ve tamamlanmasına dair bir saklambaç oyunu başlıyor ve gerçeklik algısı insan zihninde, bambaşka boyutlara evriliyor. İmgelere yüklediğimiz anlamların çoklu anlatımlarıyla olasılıkları doğururken gerçekliğe dair muğlak gri alanlar meydana getiriyor.

Ece Haskan, “Saklambaç” sergisinde gri alanlara renkli müdahaleler yaparak nesnel ve öznel olanı kendi algı deneyimleriyle zıtlıklardan faydalanarak ele alıyor. Özne ve nesnenin işlevlerini değiştirerek imgelerle oyunlar oynuyor. İroniyi bir anlatım aracı olarak kullanıp, insan bedenini nesnelerle hiyerarşik bir düzleme bağlı olmaksızın birleştiriyor. Haskan, ele aldığı imgelerle insan yaratıcılığını insan bedeni üzerinden aktarırken, rahatsız edici derecede tuhaf imgeleri pozitif bir gerçeklikle ele alıyor. İzleyiciyi, günlük yaşamın içindeki tutarsızlıkla yüzleştiren ironik hikâyeler yaratıyor. Bu hikâyeler ise çoğulcu bir anlatıma sahipken zaman ve mekân algısı tanımsızlıklarla şekilleniyor. Sanatçının sergideki çalışmaları, özne ve nesne temsiliyetinin iç içe geçtiği zeminsiz kompozisyonlar olarak izleyiciyle buluşuyor. Nesnel bakışa karşı öznel deneyimler içeren kompozisyolar, olasılıklar dahilinde saklı ve örtük bir tavır sergiliyor. Bu bağlamda, çalışmaları anlamlandırmak ancak öznel deneyimlerin ışığında bilinç ve kültürel kodların ilişkilenmesi ile olasılık kazanıyor. İnsan zihnine tanıdık gelen nesne ve özneler, farklı deneyimlerle birleşerek anlamlarını arayan simgeler hâline geliyor.

Sergi metnini Emrah Çoban’ın kaleme aldığı Ece Haskan’ın “Saklambaç” sergisini, 26 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında Büyükdere35’te ziyaret edebilirsiniz.

Künye:
1. ‘’Dialoglar’’ poliüretan döküm, kumaş, epoksi 2024
2. ‘’Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt’’ tuval üzerine karışık teknik 80x120 cm 2024
3. ‘’Kukla Tiyatrosu’’ tuval üzerine karışık teknik 80x120 cm 2024
​4. ‘’İsimsiz’’ polsyester döküm ve kumaş 2024

0
776
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage