14 EKİM, PERŞEMBE, 2021

Depo’da Yeni Sergi “Dikenden Sığınak”

Želimir Žilnik, bi'bak, DiasporaTürk, Özlem Sarıyıldız, Semra Ertan ve Cana Bilir-Meier’in eserlerinden oluşan “Dikenden Sığınak” başlıklı sergi 19 Aralık’a kadar Depo’da sanatseverlerle buluşuyor.

“Dikenden Sığınak” sergisi Türkiye’den yola çıkıp çalışmak ve yaşamak amacıyla Almanya’ya göç eden farklı kuşakların yaşamını konu alan sanat yapıtları, araştırmaları ve şiirleri yer alıyor. Yıllarca tartışılacak bu çerçevenin geçmişine dair bir hatırlama pratiği sunan serginin Almanya’ya gönderilen işçilerin muayene edildiği Tophane’deki irtibat bürosunun yanı başında olan Tütün Deposu binasında gerçekleşiyor olması da tarihsel bir önem de taşıyor. Erden Kosova, Marina Papazyan ve Mert Sarısu tarafından hazırlanan sergi, Red Thread isimli e-derginin önümüzdeki aylarda yayımlanacak olan 6. sayısına hazırlık niteliği taşıyor.

“Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması’nın 60. yıl dönümüne denk gelen 2021 yılı boyunca konuya değinen çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Geriye dönüp bakıldığında, iki devlet arasında alınmış ve milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkilemiş olan 1961 tarihli kararın nasıl hatırlanması gerektiği konusunda hâlen tereddütler mevcut. Emek gücü olarak tanımlanmış insanların hükümetler tarafından araçsallaştırılmış ve istatistikî malzeme olarak görülmüş olmalarının yanı sıra, yaşanan zorluk, acı ve gerilimler dikkate alındığında ‘kutlama’ sözcüğünü kullanmak hayli zor görünüyor. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanlar arasında artık üçüncü, hatta dördüncü kuşağın oluştuğu, ciddi ölçekte sosyolojik farklılaşmaların; deneyimler, kültürel üretimler ve kimliklerin inşası konusunda büyük bir zenginliğin ortaya çıktığı günümüzde, bu sosyal gerçekliği temsil alanında görünür kılmak güçlüğünü koruyor.

Almanya’daki sağcı politik zeminin giderek inkârcılığa, dışlayıcılığa ve saldırganlığa yaklaştığı, kültürel çeşitlenmeyi bir tür kirlenme veya bozulma olarak tanımladığı görülüyor. Öte yandan, Türkiye tarafının da Almanya’da oluşmuş farklı öznellikleri, iç ve dış politikaya yönelik manevralarda yekpare bir bütünlük olarak sunarak kullanmaya çalıştığı fark ediliyor. İnsani ilişkilerde yaşanan dinamik etkileşime rağmen, Almanya'daki Türkiye kökenlilerin güncel sorunlarına, politik tartışmalarına ve kültürel üretimlerine yönelik Türkiye'de derin bir bilgisizlik de söz konusu.”

​“Dikenden Sığınak” sergini 19 Aralık’a kadar Depo’da ziyaret edebilirsiniz.

Künye: bi’bak’ın arşivinden fotoğraflar, (önde) isimsiz (1971, Berlin) / Photos from the archive of bi’bak, (in front) untitled (1971, Berlin)

0
201
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage