07 NİSAN, ÇARŞAMBA, 2021

"Çevrilemez" Finnegans Wake’i Çevirmek

İngilizce ve Fransızcadan Türkçeye yaptığı tercümelerle tanınan Hatice Oluk’un çevrilmesi en zor metinlerden biri olan James Joyce’un Finnegans Wake’inin Türkçedeki serüvenini aktardığı, Joyce’un yaşamına ve metinlerine değindiği çalışması Dil ve Anlatımın Sınır Boylarında Finnegans Wake’i Çevirmek, Holden Kitap’tan çıktı.

Oluk, çevirinin mümkün olup olmadığını sorgularken metodolojik karşılaştırmalar yapıyor, Joyce’un Finnegans Wake’e varan edebi yolculuğunu mercek altına alıyor. Çalışmasında Fuat Sevimay ve Umur Çelikyay’ın iki çeviri girişimini incelerken ele aldığı farklarla semantik yaklaşımları ortaya koyuyor.

Kitap üç ana başlık altında bölümleniyor: James Joyce’un Yaşamı ve Eserleri, Finnegans Wake Çevirilerine Çeviribilimsel Bakış ve İnceleme. Bu başlıkları ayrıntılı alt başlıklar takip ediyor. Oluk, metne yaklaşımıyla okur için yeni bir oyun alanı açıyor.

“Tekrar okunsa “tekrar” kavramını anlamsız kılacak bir metin. Aradan geçen zamanla birlikte okur aynı okur değil artık, sözcüklerin anlamları aynı değil, sözcüklerle oynanan yeni ama eski oyunlar her satırdan fırlayabilir, kısacası okur/metin/çevirmen/yazar için sayısız yola, istikamete sahip bir “eğriyazı” ya da “yazıdüz”.” (Tanıtım metninden)

0
1249
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage