16 EYLÜL, PERŞEMBE, 2021

Candeğer Furtun’un Retrospektif Niteliğindeki İlk Sergisi Arter’de

Arter, yeni sezonu Candeğer Furtun’un altmış yıla yayılan eserlerini kapsayan ilk retrospektif sergisiyle açıyor.

Yaklaşık üç yıla yayılan bir hazırlık sürecinin ardından düzenlenen sergide, Candeğer Furtun’un 1960’lı yıllardan bu yana ürettiği seramik ağırlıklı heykellerden ve nesnelerden oluşan geniş bir seçki ve üretim süreçlerine eşlik eden arşiv malzemeleri yer alıyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, Furtun’un seramiğe dair özgün yaklaşımlarını sunarken pratiğinin yaşamsal, felsefi, tarihsel, toplumsal ve siyasi sorunsallardan beslenen katmanlarına da ışık tutuyor. Sanatçının zengin form ve doku dünyasını yansıtan yüzden fazla yapıtını, atölyesindeki araştırma ve üretim süreçlerine yakından tanıklık eden arşiv malzemeleriyle bir araya getiren sergi Candeğer Furtun’un retrospektif niteliğindeki ilk sergisi olma niteliğinde.

Sergi sanatçının seramikten ve kendi üretiminden bahsederken sıklıkla referans verdiği “kabuk” kavramı etrafında kurgulanıyor. Furtun’un sanatında biçimsel ve düşünsel bir öneme sahip doğa ve beden temalarına odaklanan sergi, “Doğayı izlerken bile, her kabukta, tohumda, taşlarda insan figürleri gördüğünü” belirten sanatçının doğayla beden arasında kurduğu ilişkileri ve oluşturduğu geçiş olanaklarını vurguluyor. Sanatçı doğanın süregelen yıkımını ve insanın doğayı ötekileştirerek sebep olduğu ekolojik ve toplumsal felaketleri sıklıkla vurgularken bu karanlık gidişata kendi pratiği ile doğa arasında bir yakınlık, hatta bir içkinlik ilişkisi inşa ederek karşılık veriyor.

Sanatçının 1960’lar ve 1970’lerde ürettiği organik hatlar benimseyen heykelleri, doğadaki mevcut formların taklidine dayanan geleneksel mimetik bir yaklaşımdan ziyade, analojik bir ilişkilenme biçimini benimsiyor. 1980’ler, 1990’lar ve 2000’lerde ürettiği serilerinde parçaları üzerinden öne çıkan insan bedeni ise varlığımızı eksiklik ve sonluluk üzerinden düşünmeye davet ediyor. Sergide bir eşik işlevi gören “kabuk” kavramı, sanatçının yarattığı formlarda vücut kazanan iç/dış, boşluk/doluluk, soyut/somut, parça/bütün ve tekillik/çoğulluk gibi dinamiklere de işaret ediyor.

Sergi Arter’in giriş ve -1. kat galerilerine yayılarak izleyicilere sanatçının altmış yıla yayılan üretimini formların uğradığı evrim ve renk merceğinden deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu deneyim alanı toprak ve sonbahar tonlarının hâkim olduğu erken dönem soyut eserlerden başlıyor ve Furtun’un 1980’lerden itibaren daha somut bir dil ile üretmeye başladığı bacak, kol, el ve gövde serilerinde mevcudiyet kazanan ten rengine kadar devam ediyor.

​Candeğer Furtun retrospektifini 17 Nisan 2022 tarihine kadar Arter’in giriş ve -1. kat galerilerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilirsiniz.

0
351
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage