Advertisement
22 KASIM, ÇARŞAMBA, 2023

Berka Beste Kopuz’un “Toprak Biriktirir Geçmişi” Sergisi Haliç Sanat Fener Evleri 1’de

Berka Beste Kopuz’un “Toprak Biriktirir Geçmişi” başlıklı kişisel sergisi 23 Kasım’dan itibaren İBB tarafından restore edilen Haliç Sanat Fener Evleri 1’de sanatseverlerle buluşacak.

“‘Toprak Biriktirir Geçmişi’ sergisi, sanatçının iki yaşından beri yaşadığı Acıbadem semtinin mekânlarının, hikâyelerinin ve tarihsel yaşanmışlıklarının izini sürüyor. Evinin yanı başında duran âtıl bir köşkün geçmişinin merakıyla 2019 yılında başlayan araştırma süreci, ‘Ben nerede yaşıyorum?’ sorusuyla uzun soluklu arşiv ve üretim sürecine evriliyor. 

Çizimleri ve öznel anlatım biçimiyle kimlik, bellek ve mekân ekseninde çevresindeki unutulmuş yerlere ve bireylere odaklanan Kopuz, geçmişin izini sürerek; tanıklıklara, belgelenmiş izler olan arşivlere ve hafıza mekânlarına odaklanarak geçmişten geriye kalanları üretimleri ile ortaya koymaktadır. Sergide; arşivsel materyalleri ve araştırma sürecinde oluşturduğu serginin dayanak noktası olan “hafıza defteri” karşımıza çıkıyor. Kopuz, defterine işlediği bellek parçalarından, ürettiği her bir sanat eserine kadar, hafıza, anımsama ve unutma diyalektiklerine bağlı tesadüflerin, unutulanların ve belirsizliklerin ışığında yeniden inşa ettiği kişisel arşivini bizlere açıyor.  

‘Toprak Biriktirir Geçmişi’, İstanbul’un hafıza mekânlarından biri olan Fener Evleri’nde gerçekleşirken yaşadığımız yerlerin geçmişini ve hafızasının izini sürmek için bizi motive ediyor. Kişisel anılar ve bölgeye dair toplanan arşivsel materyallerle geçmişi öğrenmeye girişen sergi, bellek ve temsil süreçlerini öznel deneyimlerimiz üzerinden ele almak için bizi içine çekiyor. Kopuz’un sanatsal pratiğinde karşılığını bulan “Yaşadığımız yerlerin geçmişi nedir? Bize anlatılanlar neye/nereye dayanmaktadır? Ben nereden gelmekteyim?” gibi sorular kendimizi ve birbirimizi anlamak için zamanın, mekânın ve anıların ruhunu keşfe çıkıyor.”

Arek Qadrra

0
775
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage