15 EYLÜL, PAZARTESİ, 2014
ARMAGGAN'da İki Sergi

Sergiden Bir Örnek


ARMAGGAN'da İki Sergi

Genç sanatçı ve tasarımcıları desteklemek amacıyla kurulan ARMAGGAN Art & Design Gallery Nisan ayında başlattığı solo sergi serisinin üçüncüsüne 18 Eylül – 25 Ekim 2014 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. ARMAGGAN Art & Design Gallery ressam Emre Kantaşlı’nın “Arındırılmış Kent” ve heykeltraş Emre Özçaylan’ın “Akl-ı Faal” isimli solo sergilerine aynı anda yer veriyor.

Emre Özçaylan sergisinin isminin ilhamı için şu tanımı kullanıyor: Akl-ı Faal’in en belirgin özelliği bir şeyi yoktan var etmemesidir; yaratmaz, yoktan bir şey var etmez, fakat yaratılmış olana biçim vererek bir şeyler meydana getirir,

“Arındırılmış Kent” ismini verdiği sergisinde, mimari formlardan kompozisyonlar oluşturan Emre Kantaşlı modernizmin dayattığı yaşam tarzına eleştirel yaklaşıyor. 

0
4129
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage