24 MAYIS, PAZAR, 2020

Antroposen Çağının Teorisi: Moleküler Kızıl

McKenzie Wark’ın toplumsal ve doğal güçlerin iç içe geçtiği çağımız için yeni felsefi araçlar geliştirmeye giriştiği çalışması Moleküler Kızıl: Antroposen Çağının Teorisi, Cemal Yardımcı'nın çevirisiyle Metis Yayınları’ndan çıktı.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından zaferini ilan eden dizginsiz kapitalizm, kendi yarattığı için çözüm getiremeyeceği felaketlerle yüz yüze bugün. Artık insan türü olarak bozduklarımızı küçük rötuşlarla düzeltip kendi çıkarımıza kullanacağımız bütünsel, organik bir döngü varsaymamız mümkün değil. Kapitalist gerçekçilik de, hepimizi bambu bisikletlerde hayal eden ideolojik ikizi kapitalist romans da çare sunmuyor. Wark buna karşı alternatif bir gerçeklik modeli koyuyor: iş birliği içindeki bilme ve yapma emeğine yakın duran; ekonomik, teknik, politik ve kültürel dönüşümleri ilişkilendiren bir gerçekçilik.

Moleküler Kızıl, bu amaçla önce Sovyetler Birliği’nin kuruluş yıllarında bastırılan Marksist teori akımlarına dönüyor: emeğin bakış açısını merkeze koyan Bogdanov’un tektolojisine ve Proletkült’üne; Platonov’un hayal güçlerini birleştirecek edebiyat fabrikası tasavvuruna, yoldaş bakış açısına... Sonra günümüzde kültür ve bilimler arasındaki sınırlarda çalışan yazarları ele alıyor: insanın başka organizmalar ve teknolojiyle geçirgen sınırlarını hatırlatan siborg kavramı ve feminist bakış açısıyla Donna Haraway, farklı aygıtların nasıl farklı bilgi özneleri ve nesneleri üreten kesikler oluşturduğuna dikkat çeken Karen Barad, bir tür meta-ütopya öneren Kim Stanley Robinson…

Görsel Künye: 1989: "Comrades, let us urgently save everything that we live and breathe by." Ron Miriello/Soviet Poster Show

0
1001
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage