04 TEMMUZ, PERŞEMBE, 2024

Antik Yunan’dan Bugüne Edebiyat Eleştirisi

Yazar Pelagia Goulimari’nin Antik Yunan’dan günümüze edebiyat eleştirisi ve teorisine dair kapsamlı bir araştırma sunan Edebiyat Eleştirisi ve Teori, Ayhan Koçkaya’nın çevirisiyle VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY)’ndan çıktı.

Edebiyat Eleştirisi ve Teori, Platon’dan Derrida’ya, Aristoteles’ten Virginia Woolf’a, Rönesans hümanistlerinden çağdaş postyapısalcılara kadar birçok önemli düşünür ve eleştirmeni “mimesis”, “ilham”, “benlik”, “toplum”, “kültür” ve “etik” gibi oldukça geniş bir kavram ağı içinde ele alıyor. Epik, trajedi, komedi, roman, şiir gibi edebî türleri, romantizm, realizm, modernizm, postmodernizm gibi edebî hareketleri entelektüel ve estetik bir bağlam içinde ve eleştirel bir bakış açısıyla konumlandıran Goulimari’nin eseri, 2500 yılı aşkın edebiyat eleştirisi tarihine dair oldukça bilgilendirici ve anlaşılır bir çalışma.

“Elbette edebiyat teorisi ve eleştirisi, üzerine kafa yorduğu edebiyat kadar eskidir. Düşünce tarihinde çok disiplinli, uluslararası ve son derece önemli bir alan olan edebiyat teorisi ve eleştirisi, dünyaya ve kültürle toplumun geniş sahasına kendini açar. Çağdaş eleştiri kanonunun dışına çıkmak, eleştirinin tarihsel derinliği ve coğrafi genişliğini keşfetmek mevcut ortodoksilere karşı edebiyat zevkimizi ve eleştirel dilimizi ihya edecek kayda değer bir çabadır.”

0
589
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage