24 KASIM, CUMA, 2023

Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’dan Ortak Sergi: “Rest in Pieces”

Bilsart ve Monoco, Ahmet Rüstem Ekici ile Hakan Sorar’ın “Rest in Pieces” başlıklı ilk ortak sergisini 2-30 Aralık tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturacak.

Arkeolojik verilerin ve yüzeylerinin hikâye anlatım biçimlerinden ilhamla oluşmuş kurgusal bir yolculuk olan “Rest in Pieces”, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın sanat ve arkeoloji alanlarındaki disiplinler arası çalışmalarını yansıtıyor ve geçmişten alınan ilhamla güncel tekniklerle yeni bakış açıları sunuyor. Beden ve mekânsal ilişkiler üzerine çalışan sanatçılar bu sergide ölüm ve kalıcılık ekseninde izlere, iz bırakmaya odaklanıyor. Kelimelerden oluşan görüntülerin dönüşebileceği formlar üzerine çalışıyorlar. Böylece imgenin, zihinden kelimelere, kelimelerden imaja ve imajdan 3D nesneye dönüşümü, video, üç boyutlu PLA, reçine ve kil baskı, lazer kazıma gibi tekniklerle harmanlanıp, insan/makine çıktısı olarak izleyicilerle buluşuyor. Serginin çıkış noktası, kurbağaların üreme yolculuğundan ilhamla, yaklaşık 5000 yıl önce yapıldığı düşünülen, günümüzde Kütahya müzesinde sergilenen kurbağa biçimli ritonlar oluşturuyor. Kütahya’nın Domaniç ilçesinde her yıl Mart-Mayıs aylarında gerçekleşen, dişi kurbağaların sırtlarında erkek kurbağaları taşıyarak Palazoğlu göletine yaptıkları göçün gözlemi ile üretilmiş olma ihtimali olan bu kaplar, gündelik bir olayın bir nesneye dönüşümüne ve günümüzdeki arkeolojik verileri yorumlamaya iyi bir örnektir. İkili bu örnek üzerinden yola çıkarak, günümüzde arkeolojik nesne olarak tanımlanan çoğu objenin üretim biçimlerine ve doğadan esinlendikleri taklit yeteneklerine odaklanıyor.

Kurbağa biçimli ritonlardan ilhamla skeuomorfizm* üzerine düşünen ikili, kalıcılık ve parçalara ayrılmanın nesnel hâli olan lahitlere, mezarlara ve mezar kalıntılarına bırakılan izlerine odaklanıyor. İkilinin sergi hazırlık boyunca yolculukları, çeşitli arkeolojik kazı alanlarını ve müzeleri kapsıyor. 3D tarama teknolojileri ile arkeolojik nesnelerin yeniden biçim bulmasına odaklandıkları sergide, kelimeden görüntü, 3D nesne ve video üreten yapay zekâ araçları ve el işçiliğini birleştiren deneyler yapılarak, görüntünün evrileceği çeşitlilik üzerinde duruluyor. “Rest in Pieces”, 3D kil baskı teknolojileri, oyun motorları, görüntü teknolojileri ile çeşitlenirken lahit yüzeyleri, rölyef paneller, ölü maskları gibi nesneler ile geleceğe bilgi aktarmaya çalışan bir müze taklidi yapıyor. İkili bu sergi ile arkeolojik verilere sanat perspektifinden bakmayı, geçmişin izlerini yeniden yorumlayarak ihtimaller üzerine düşünmeyi, yapay zekâ araçlarının potansiyellerini incelemeyi ve bu araçların günümüzdeki kapasitelerinin kaydını tutmayı amaçlıyor.

Sergi kapsamında hazırlanan katalogda sanatçıların daha önce ikili olarak yollarının kesiştiği koleksiyoner, küratörler, mimarlık ve arkeoloji alanından isimlerin yazıları yer alıyor. Arda Bülbül, Aylin Alpüstün, Ayşegül Sönmez, Asena Kumsal Şen Bayram, Ceylan Önalp, Esra Özkan, Feride İkiz, Fırat Arapoğlu, İnana Abdelli, Nergis Abıyeva - Uras Kızıl, Onur Baştürk, Sera Yelözer, Sinan Eren Erk’in yazılarına ek olarak Kalben’in “Hatıraların Gölgesi” isimli şarkısı ilk kez sergideki aynı isimli videoda dinleyicilerle buluşacak.

Künye:
1. nasıl yakalamıştık saçlarından baharı, video still
2. lament, AI Generated image and video
3. Rest in Pieces

0
2551
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage