ETKİNLİKLER
YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
22
EYLÜL
blokchain is… / …for nothing ( blokzinciri… / …hiç uğruna)
18:00
23 ŞUBAT
23 MART

Protocinema tarafından sunulan, peers at httpdot.net’in “blokchain is… / …for nothing ( blokzinciri… / …hiç uğruna)” isimli sergi Yunanistan’daki bir sanatçı inisyatifi olan Aetopoulos’ta gerçekleşiyor. Sergi blokzinciri (blockchain) mantığını sanat kuramlarına ve sanat nesnesinin maddeden bağımsızlaşması düşüncesine uygulayan yeni üretilmiş eserlerden oluşuyor.

Sanat Yapıtının Maddeden Bağımsızlaşması (The Dematerialization of Art, 1968), isimli makalede Lucy Lippard ve John Chandler şey’in ne kadar az olacağını sorgulamıştır ve nihai bir sıfır noktasına ulaşmanın mümkün görünmediğini belirtmiştir. Sergi blokzincirinin bir gün imkânsızı mümkün kılacağına dair iyimser düşünce ile henüz bunun gerçekleşeceğine dair ortada bir kanıt olmayışı arasındaki uyumsuzluğa bakıyor.

“blockchain is… / …for nothing ( blokzinciri… / …hiç uğruna)” sergisi, 23 Mart tarihine kadar Aetopoulos’ta ziyaret edilebilecek.