04 MART, PAZARTESİ, 2013

Refleksif Akışkanlıklar

Ali Akay tarafından kaleme alınan ve Seza Paker’in sanat hayatının değerlendirmesi niteliğindeki ‘Refleksif Akışkanlıklar’ kitabı Seza Paker’in son 30 yıllık çalışmasını ele almaktadır.

Refleksif Akışkanlıklar

Sanatçının eserine odaklanan çalışma, Seza Paker’in eserlerinin arasındaki bağları, geçişlilikleri, süreklilikleri yakın sanat tarihi ve caz dünyası ile ilişkilerini gösteriyor.


Popüler kültür ve ciddi kültür arasındaki ilişkiler bakımından çalışma Seza Paker’in intimist, minör dilinin üzerine eğiliyor.

Bir eser külliyatı okuması olarak düşünülen kitap, sanatçının sanatsal, siyasi ve felsefi dilini yan yana inceliyor.

Ali Akay'ın yazdığı kitap Galerist tarafından basıldı. 

0
5295
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage