Advertisement
22 EKİM, SALI, 2013

Bir Daha Asla!

Geçmiş üzerine tartışmalar, son yıllarda hem yaşadığımız coğrafyada hem de dünyanın başka yerlerinde, politik ve sosyal alanda gitgide daha fazla yer kaplıyor. Geçmişle yüzleşme ve özür talebi, bu tartışmaların çatışma noktalarından en önemlisi.

Bir Daha Asla!

Geçmişle yüzleşme Türkiyenin başına açılmış bir bela değil dünyanın gündemindeki bir mesele evrensel bir dava. Bu yüzden uluslararası karşılaştırmalar ve dünyanın her köşesinden örnekler Türkiye'deki unutma kültürünü dönüştürmeye katkıda bulunacaktır. Adalet duygusunu onarıcı bir hatırlama kültürünün uygarlık sürecinin bir parçası olduğunu kabul etmek için.


Elinizdeki kitabın odak noktası devletlerin geçmişte işledikleri suçlar için diledikleri resmi özürler. Uluslar arasında yaşanan çatışmalar azınlıklara muhaliflere karşı işlenen ihlaller etnik çatışmalar ya da savaşlarda işlenen insanlık suçları savaş suçları ve soykırımlar için dilenen bu özürler barış demokrasi ve insan haklarına saygılı bir siyasal kültür oluşmasına hizmet ediyor. Ayrıca yaşananların bir daha asla yaşanmaması için alınacak önlemlerin de yolunu açıyor.

Kitaptaki uluslararası örnekler hem tarihsel önemleri hem de Türkiye
ile bağları gözetilerek seçildi Fransa, Şili, Almanya, ABD, İngiltere, 
Bulgaristan, Avustralya ve Sırbistanın dilediği özürler özre neden olan
olaylar ve bu devletleri geçmişin hesabını vermeye ve özre çağıran
mücadeleler kitapta vaka incelemeleri içinde yer alıyor.
Bu konuda çalışan akademisyen ve yazarların Elazar Barkan 
Turgut Tarhanlı Tanıl Bora Yetvart Danzikyan Yıldız Ramazanoğlu 
Karin Karakaşlı Murat Paker ve Marijana Tomanın tartışmaya hem
kuramsal hem de güncel politik açıdan yaklaşan makaleleri de
vakalarla paslaşıyor.

Hazırlayan: Asena Günal, Önder Özengi
Yayınevi: İletişim Yayınları


0
2753
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Advertisement
Geldanlage