Advertisement
31 ARALIK, SALI, 2013

Atölye: Various & Gould

İstanbul sokaklarında, Berlin duvarlarında işlerini görmüş, hayran olmuş olabilirsiniz. Boğazkesen’den benimle geçen herkese gösterdiğim nefis bir iz bıraktılar mesela her günkü rotama. Bilmeyenler için ise süper bir sokak sanatçısı ekibiyle  tanışmanın tam sırası: Various & Gould.

Atölye: Various & Gould

2011 yılında, Berlin çıkışlı bir kamusal alanda sanat projesi olan Papergirl’ün İstanbul ayağını yapmaya karar vermiştik. Bu karar ise, projenin kurucuları olan ve işlerini en çok beğendiğim sokak sanatçıları arasında yerini hızlıca alan iki kişiyle tanıştırdı beni. Sanatsal üretiminin temelini “paylaşmak” üzerine kuran bu iki insanı sizinle tanıştırmak ise benim boynumun borcu. Daha fazla bilgi için internet siteleri ise bu linkte.

Sanatsal üretim süreciniz nasıl gelişiyor?

Bir ekip olarak çalışıyoruz ve ikimiz de üretim sürecinin her adımına dahiliz. Bu bazı zamanlar uğraştırıcı olabiliyor, ama çoğunlukla yükü azaltıyor ve bu kadar çok şeyi paylaşmak harika. Bir fikirle başlıyor, sonra bunun hakkında konuşuyoruz ve gerçekleştirmek için en iyi yolu bulmaya çalışıyoruz. Sıklıkla diğer kişinin bu fikirle ilgili bambaşka düşlemleri oluyor, bu da bizi yeni bir şeye götürüyor. Bu işbirliğinin bizi götürdüğü yer, bizim için son derece şaşırtıcı ve zenginleştirici olabiliyor. İşin sonunda ise ikimiz de bu sonuca tek başımıza ulaşamayacağımızı biliyoruz. Birlikte çalışmak birisiyle dans etmek gibi: etki etmek, tepki vermek ve bu ortak akıma kapılmak. Fikirler hakkında konuşmak da üretimin hissini ve motivasyonunu ortaya koymaya yardımcı oluyor.

Genellikle uzun süreçli seriler yapıyoruz. Sonunda tek bir işle neticelenen sürenin tamamı epey uzun bir zaman alıyor ve farklı adımlara bölünüyor. Mesela Rabotniki serisi için, önce serigrafi baskı yapılmış, vücut parçaları, yüzler, aletler ve başka şeylerle dolu kağıtlar üretiyoruz. Sonra bu parçacıkları kesiyoruz ve yeniden düzenleyerek kolajlara dönüştürüyoruz. Serigrafi ve kolajı çok seviyoruz, ama bu tekniklere göre sınırlanmıyoruz. Fikre en iyi hizmet eden neyse, bize göre doğru medyum odur.

İşlerinizi nasıl tarif edersiniz?

Tarzımız üzerinde çalıştığımız konuya bağlı olarak değişiyor gibi. Ağırlıklı olarak  seriler üzerine çalıştığımız için değişebilir tabii; ama genel olarak çok renkli, oyuncu ve dadaizm veya pop etkileri bulabileceğiniz işler.

İşlerimiz basitçe eğlenceli görünebilir, ama genelde kimlik, göç, iş, finansal kriz, ölüm, eşitlik vb. ciddi konuları içeriyor.

Sanatsal pratiğinizde nelerden yola çıkarsınız?

İşlerimizde tek bir mesaj pek yok, fakat birleştirilmiş olarak birçok sorun ve soru var. Çoğunlukla sosyal sorunlarla ilgili (yukarıda da belirttiğimiz gibi). Sanatımız sıklıkla toplumla ilgili, fakat bu temalar her zaman ilk bakışta görünmüyor. Bunun bir müzik olduğunu düşünün. Belki ilk müziğini sevdiniz ve sonra birçok kere dinlemenin ardından sözleri yakaladınız.

2 kişiyle sanatsal üretim kulağa zor geliyor, aranızdaki sanatsal bağ nasıldır?

Sanat üretiminin yüzde 80’i gerçekten atölye çalışması değil, çoğu pratik şeyleri organize etmek, kararlar vermek, e-mail yazışmalarını yapmak ve lojistik gibi şeyler. Dolayısıyla tek bir şeye konsantre olmuş 2 beyin, 4 el ve 4 göz olması çok şeyi çözüyor: iyi sanat üretmeye yönelik.

Bazen sanat üretimine devam etmek çok fazla güç ve enerji gerektiriyor ve birlikte çok daha güçlü oluyorsunuz!

Neden sokak sanatı? Kamusal alan sizin için ne demek?

Sokaklar bizim için çok ilham verici ve gizli güzelliklerle dolu. Bir tuval veya yaprak kağıt bembeyaz ve düz kenarlara sahipken, eski bir duvar genelde canlı bir yapıya, kişisel bir geçmişe sahip ve bütün bir mahalin parçası. Boya veya kirin farklı katmanları olabiliyor ve böylece etkileşim de gözle görülür oluyor.

İlhamımız sokaklardan, bizi çevreleyen insanlardan geliyor ve bu sebeple işlerimizi meydana geldiği yere geri götürüyoruz.

Sokağa sanat getirmek, bir anlamda toplumun ve şehrin bir parçası olmak; aynı zamanda diğer insanlara izleyici olmaya ve bir yabancı tarafından hediye almaya değer olduklarını söylüyor. İnsanların kendileri ve şehirlerinin değerinin bilindiğini ve bireysel efora uygun olduğunu anlamaları, işte bu “toplum”un bizim için ne anlama geldiğidir.

Sizin için “atölye” ne demek?

Atölye üretkenliğin yeridir. Bir şeylerin hayat bulduğu ve görünür olduğu zamandır. Çalışabildiğiniz ve aynı zamanda hatalara ve başarısızlığa da açık olan yerdir.

Various & Gould ile ilgili bir video için tıklayınız.  (Studio Nura Berlin)

You may have seen their works and admired them in the streets of Istanbul and walls of Berlin. For instance, they left a beautiful mark at my daily route of Boğazkesen, which I show every single person who passes by in front of it with my company. And for those who don’t know them, it’s time to meet a super duper street artist duo: Various & Gould.

In 2011, we decided to make the Istanbul version of the Berlin based public space art project Papergirl. That decision led me to meet two people who were the founders of this project and quickly made their way in my favorite street artists. It’s a binding and pleasant duty for me to share these people who grounds their work on the concept of “sharing”. Here is their website for those who want more info.

How does artistic production process work for you?

We work as a team and both of us are involved in every step of the origination process. Sometimes it's challenging, but mainly it's easing the burden and is great to share so much. It starts with an idea, then we talk about it and try to find the best way to realize it. Often the other one has a different imagination of the idea, which leads to something new. It can be totally surprising and enriching for us, where the collaboration is leading to. In the end we both know, that none of us could have achieved the result only on her/his own. Working together is like dancing with somebody: acting, reacting and getting into the mutual flow. And talking about ideas helps reveal the essence and motivation of the creation.

We often work in long-term series. The whole process which finally results in a single piece takes quiet a while and is divided into different steps. For the Rabotniki series for example, we first create screen-printed paper sheets which are full of separate body parts, faces, tools and other stuff. Then we cut these particles apart and rearrange them into collaged pieces. We love screen-printing and collage, but aren't limited to these techniques. Whatever serves the idea best is the right medium for us.

How would you describe your works?

Our style is kind of depending on the subject we are working on. As we mainly work in series it might change, but often it is very colorful or playful and you can find influences of dadaism or pop.

Our works might look simply fun, but often they contain serious subjects like identity, migration, work, financial crisis, death, equality etc. What are your main motives for your practice?

There isn’t really one single message in our works, but there are a lot of issues and questions incorporated. Most of all it’s about social issues (like the ones we named already further above). Our art often is about society, but the themes are not always visible at first sight. Imagine it being music. Maybe you like the melody at first, and then after a lot of times listening to it you catch the lyrics.

Artistic practice with 2 people sounds hard, what is artistic relation like between each other?

As 80% of art making is not actual studio work, a lot of it is organizing practical things, making decisions, e-mail correspondence, or logistics, it helps a lot having 2 brains, 4 hands and 4 eyes that are focused on one thing: making good art.

Sometimes it takes a lot of strength and energy to keep on doing art and together you are stronger!

Why street art? What do you think the public space means?

The streets are very inspiring and full of hidden beauty to us. While a canvas or a sheet of paper are white and have straight edges, an old wall often has a lively structure, a personal history and it is part of a whole location. There can be different layers of paint or dirt and interaction is visible too.

Our influence comes from the streets and people surrounding us and this is why we bring our work back to where it originates from.

Bringing art to the streets is somehow being part of the society and the city and by the same time it tells other citizens that they are worth being an audience and being made a gift by a stranger. When people understand, that they and their city are being appreciated and being relevant of individual effort, this is what living in a "society"means to us.

What does ''studio'' mean for you?

Studio is the place of productivity. This is when things come to life and get visible. It is where you can practice and where there is room for mistakes and failure as well.

0
4205
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage