29 KASIM, PERŞEMBE, 2018

Kuşların Kanatlarında Dağlara Yolculuk

Şermin Yaşar’ın üslubu, çizimleri ve tasarımı ile her yaştan çocuğa masallar anlattığı son kitabı Kuş Masalları üzerine bir inceleme.

Kuşların Kanatlarında Dağlara Yolculuk

Kuşların kanatlarında yedi dağa yedi yolculuktan bahsedeceğim size, Kuş Masalları’ndan.

Son dönemde çocuk edebiyatının dikkat çeken isimleri arasında yerini alan Şermin Yaşar’ın, Doğan Egmont tarafından yayımlanan yeni kitabından yani.

Çocuk edebiyatı son derece keyifli ama üreten için de bir o kadar zorlayıcı bir alan. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, yarattığınız metin, duvarları hayallerle örülü bir kuyuya attığınız taş gibi. Derinliklerden gelen ses ağır ağır ve yankılanarak, çeşitlenerek, yeniden biçimlenerek ulaşıyor kulaklarınıza.

Şermin Yaşar’ın deyişiyle, “… Bugün bir çocuk kitabı yazıyorsun, o sadece bir masal, bir hikâye değil ki. İçinde mesajları var, o çocuğa bir şekilde bir bakış açısı kazandırıyorsun. Senin söylediklerin onun dünyasında yer buluyor ve bunun kıymeti ancak çocuk büyüdüğünde anlam kazanıyor...”*

​Bir diğer zorlayıcı konu ise tasarım. Çocuk edebiyatında olay örgüsünü, metnin katmanlarını, karakterleri dikkatle kurgulamanız yetmiyor, özellikle resimli kitaplarda görsel tasarım unsuru da en baştan giriyor işin içine. Çoğu zaman metnin kurgusu ile kitabın tasarımı at başı gidiyor yaratım sürecinde.

Kuş Masalları, yukarıda sözünü ettiğim her iki unsurun başarıyla bir araya getirildiği bir kitap. Katmanlar, çocuğun dünyasında yer bulacak şekilde yedirilmiş metnin bütününe. Ne çok karmaşık ne de çok basit. “Al bu da mesaj,” demiyor okuyucuya. Akıp giden öykünün içinde farkında olmadan alt metne ulaşıveriyorsunuz.

Kitap, görsel olarak son derece etkileyici bir tasarıma sahip, kapakla başlayıp her sayfada daha da büyüyen bir bakma isteği uyandırıyor. Soner Hızarcı’nın çizimleri, renk kullanımı ve kompozisyonlarıyla okurken bakılacak, bakarken okunacak bir kitap çıkmış ortaya. Bu durum aslında dengeli bir metin-görsel dağılımının doğal sonucu.

Kuş Masalları üslubuyla da dikkat çekiyor. Şermin Yaşar, farklı bir okuma deneyimi yaşatıyor çocuklara. Metne masalsı bir şiirsellik hâkim diyebiliriz. Metinle resimler arasındaki harmoni, üslubun ezgisiyle akışkanlık kazanıyor.

Yedi ayrı masaldan oluşuyor ​Kuş Masalları. Ancak tüm masalların bazı ortak özellikleri var. Adından da anlayacağınız gibi tüm hikâyelerde kahramanlarımız kuşlar. Her bir hikâye birbirinden farklı yedi dağda hayat buluyor. Bu dağlar, her bir masala ismini veriyor: Sus Dağı, Bil Dağı, Gör Dağı, Yok Dağı, Bul Dağı, Düş Dağı, Giz Dağı. Ayrıca son masal olan Giz Dağı kendinden önceki altı masala atıfta bulunan bir sonsöz niteliği taşıyor.

Her ne kadar çocuk edebiyatından söz etsek de Şermin Yaşar’ın Kuş Masalları ilk gençlik dönemine, hatta yetişkinlere de hitap ediyor. Hem çocukları hem de çocukluğuna tutunanları çekiveriyor içine. Size de gökyüzüne havalanıp yedi dağ arasında özgürce kanat çırpmak düşüyor.

​* https://hthayat.haberturk.com/yasam/roportajlar/haber/1044617-oyuncu-anne-sermin-carkaci-roportaji

0
5143
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage