Advertisement
29 HAZİRAN, PAZARTESİ, 2015

Haziran Ayının Yeni Çıkan Kitapları

Tanrıların Maskeleri, Hayat ve Hayal Müzesi, Siber Âlemin Avatar Çocukları, Teknoloji - Kısa Tarihçe, Örgütsel Yaşamda İmaj… Nurduran Duman, Artful Living okurları için haziran ayının öne çıkan kitaplarını derledi…

Haziran Ayının Yeni Çıkan Kitapları

Tanrıların Maskeleri
Joseph Campbell, Çev. Kudret Emiroğlu, Islık Yayınları

Hangi konuya el atarsanız atın, mutlaka mitolojiye başvurma gereği duyarsınız, çünkü hepsinin başında o gelir, her taşın altından bir mit çıkar karsımıza. Dinler için de böyledir bu... Coğrafyası farklı olsa da birçoğunun anlattığı hikâye benzer öğelerle doludur. Joseph Campbell’in " Tanrının Maskeleri" üst başlıklı mitoloji kitapları bunu tüm yönleriyle ortaya koyan bir çalışma...

Çoğumuz el kitaplarından, mitoloji okumuşuzdur. Belki yeni kuşak da sinema çıkışlı popular kültürün etkisiyle kimi mitolojik hikâyeleri, en azından kahramanları biliyordur... Türk yazın ve yayın tarihinde "mitoloji" kitaplarının da büyük bir yeri olduğunun altını çizmek gerekir.

Bizim yazarlarımız, sairlerimiz de mitolojiden yararlanmışlardır. Divan şiirinden Melih Cevdet'e, Necatigil'e bugüne kadar birçok isim sayabiliriz. Türkçede seçkin de bir külliyatı vardır ve hepsi birbirinden önemlidir. Anımsadıklarım arasında Suat Yakup Baydur'un çevirisi başta geliyor. Behçet Necatigil'in Mitologya Sözlüğü. Azra Erhat'ın Mitoloji Sözlüğü başlan sona madde madde okunacak lezzettedir.

Dört ciltte oluşan "Tanrının Maskeleri" dizisi başvuru kitapları arasında yer alması gereken, ancak birikime ihtiyaç duyan bir seri.

Doğan Hızlan – Radikal Kitap  – 26 Haziran 2015

Hayat ve Hayal Müzesi
Baki Ayhan T., Yapı Kredi Yayınları

Şiirinde iki nokta işaretini sıkça kullanması dikkat çekici. Algıladıklarını imgesel olarak ifade eden şair bununla yetinmeyip anlamlandırmak ve açıklamak ihtiyacı duyar ve bu nedenle de iki noktayı sıkça kullanır. Kopuk kitabında sert ve görsel bir dil algısı varken iki nokta kullanımı diğer kitaplarına nazaran daha az. Çünkü Kopuk kitabında açıklayıcı bir dilden ziyade sorgulayıcı öğeler ön plana çıkar, şairin dünyaya bakışında ve dünyayı görüşünde sertleşen bir tavır duyumsanır.

Onun şiirsel gerçekliğinin önemli argümanlarından biri de metinlerarasılık.
Şair, birebir mısraları alıntılamasının yanında imgesel göndermeler veya doğrudan bir söylemle kurar bu yapıyı.

Metinlerarasılık okuyucuyu yorsa da şiire metinsel bağlamda yeni bir boyut katar, duygusal bağı güçlendirir. Şür birikimiyle yeniyi eskiyle buluşturur ve nihayetinde bugüne gövdesini yerleştirip nefesiyle geçmişin üstündeki tozlarını üflerken gözlerini yarına diker. Yarınıysa sisler içinde görür. Ama yine de umutsuz ve buhranlı değildir. Yalnızlığı sadece şiir yazmak için istediğini söyleyen şair böylece yaşadığı anı teğet geçmez. Onda yalnızlık, "tekbaşınalık"a dönüşür.

Günümüz edebiyatının geldiği noktayı göz önüne alırsak yetenekli olmak şiir için tek başına yeterli değil. Çağın ruhunu yakalamak, takip etmek, şiiri sezmek ve kurmak. Bâki Ayhan T., şiirinde, tam da dediğimiz gibi çağının ruhunu yani güncel olanı düşsel dünyayla harmanlayıp şimdinin sesi olur. Toplu şiirlerine Hayat ve Hayal Müzesi adını vermesinin nedenin bu olduğu da söylenebilir.

Şerif Fatih – Cumhuriyet Kitap – 25 Haziran 2015

Siber Âlemin Avatar Çocukları
Tolga Arıcak, Remzi Kitabevi

Artık internetsiz ve sosyal medyasız bir hayat söz konusu değil. O yüzden "eskiden böyle miydi" diye dert yanmanın bir anlamı yok. Ancak dijital dünyaya ayak uydurmak da bir anda kolay değil. Özellikle de ebeveynler için. Zira çocukların dijital dünyaya uyumuna anne ve babaların yetişmesi mümkün değil. Üstelik bu öyle bir dünya ki tıpkı cihazlar gibi insanların da güncelleme yapmasını gerektiriyor.

Doç. Dr. Tolga Arıcak'ın uzun araştırmalar sonucunda kaleme aldığı "Siber Âlemin Avatar Çocukları" isimli kitabı işte bu değişimi ve kaygıları masaya yatırıyor. Mesela bir çocuğun ne zaman e-posta alması gerektiği ya da ne zaman Facebook hesabı açabileceği gibi. Çünkü internet kullanıcılarına muazzam bir bilgi havuzu sunduğu riskler de sunuyor. Zira bu havuz tehlikelerle de dolu. 0 yüzden bir anne-baba ne yapmalı? Neleri tehlikeli olarak algılayıp neleri doğal görmeli?

İşte "Siber Âlemin Avatar Çocukları" bu ve benzer sorulara yanıt aradığı gibi, bir diğer soruna da özellikle yer ayırmış: İnternet bağımlılığına. Peki nedir bu bağımlılık? Arıcak internet bağımlılığını dört maddede sıralıyor: "Zaman duygusunu kaybedecek derecede aşırı kullanım/ Bilgisayara ve internete ulaşamadığında ortaya çıkan öfke, kızgınlık, depresyon/ Kişinin bilgisayarı zamanla daha fazla süre kullanması ya da bilgisayarla ilgili daha fazla şeye ihtiyaç duyması/ kişide olumsuz davranışlar gelişmesi, yalan söyleme gibi." Özetle "Siber Alemin Avatar Çocukları" çocuklarının bilgisayar ile kurduğu ilişkiye şaşkınlıkla bakan ve bu ilişki karşısında kendisini çaresiz hisseden ebeveynlere yol gösterme amacıyla yazılmış, güncellemelere açık bir kitap.

Mahmut Sarıkaya – Vatan Kitap – Haziran 2015

Teknoloji - Kısa Tarihçe

Anne-Sophie Cayrey, Paul Beaupére, Çev. Alev Er, NTV Yayınları

Teknoloji - Kısa Tarihçe’de macera milattan 3500 yıl önce tekerleğin icadı ile başlıyor ve bugün herkesin elinde dolaşan tablet bilgisayarlara kadar geliyor. Arada neler yok ki! Saatler, makaralar, gözlükler... Teleskop, telefon, radyo, televizyon... Mikroişlemciler ve uzay uyduları... 5000 yıl önce yere sapladığımız bir sopanın gölgesindeki değişimlere bakarak zamanı ölçmeye başlamışız. Bugün fizikçiler çalışmaları için mutlaka atom saatine ihtiyaç duyuyorlar. Güneş battıktan sonra ya da bulutlu havalarda da çalışmaya tutkun oldukları için değil elbette. Yapacakları deney ve ölçümlerde saniyeyi yüze bölen bir elektronik saatin sunduğu zaman dilimleri bile çok kalın geliyor onlara.

Teknolojinin nereden çıkıp nereye ulaştığını bir kitapta anlatmaya çalışmak yeterince cesur bir girişim. Bu kitabı bir paragrafta özetlemek ise kesinlikle mümkün değil. Kitabın metin yazarları olarak Paul Beaupere ve Anne-Sophie Cayrey'in girdikleri yükün altından başarıyla kalktıklarını söyleyebiliriz. Belirledikleri konu başlıkları altında belirli teknolojik ürünlerin geçirdiği evrimi hem ilgi çekici hem de bilgilendirici biçimde sunmuşlar. Resimlerden bol bol yararlanılması kitabın okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmış. Bu yüzden illüstratör olarak El don Guillermo'yu da anmakta yarar var. Onun çizimleri sayesinde fonograftan dijital okuyucuya doğru izlenen gelişim gözle görülür hâle gelmiş. Katranlı fotoğraf çekimlerinin yapıldığı günlerden tek bir tuşa basarak istediğimiz ânı ölümsüzleştirebilme rahatlığına kavuşmamız arasında geçilen aşamaları, resimlere bakmaksızın anlamak güç olurdu gerçekten. Her sayfada bolca bulunan karikatürler hem bilgilerin daha kalıcı olmasını hem de okurken yüzünüze bir gülümseme yayılmasını sağlıyor.

Toprak Işık – İyi Kitap – Haziran 2015

Örgütsel Yaşamda İmaj
Soner Polat, Yaser Arslan, Nobel Yayıncılık

Günümüz rekabet ortamında fark oluşturmak isteyen kişiler ile örgütlerin tanınır, çekici, güvenilir ve itibarlı olması için olumlu bir imajı yaratılması, sürdürülmesi, var olan imajın gözden geçirilerek yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel ve örgütsel yaşamın başarısında olumlu bir imajın oluşturulması, sürdürülmesi ve yenilenmesi için imaj yönetimi büyük önem taşımaktadır.

İmajı, kişisel ve örgütsel bağlamlarda irdeleyen kitap yedi bölümden oluşuyor.  Kitabın birinci bölümünde imaj ve örgütsel imaj kavramları tanımlanarak imajla ilişkili diğer kavramlar ortaya konuyor ve imajın bu kavramlarla benzer ve bu kavramlardan farklı yönleri tartışılıyor. İkinci bölümde imaj türleri ele alınıyor, imaj türleriyle ilişkili bireysel ve örgütsel yaşamdan örnekler verilerek yeni bir imaj sınıflaması sunuluyor. Bu bölümü kişisel imaj ın önemine ve boyutlarına yer verilen üçüncü bölüm ile örgütsel imajın önemine ve boyutlarının değerlendirildiği dördüncü bölüm takip ediyor. Beşinci bölümde ise örgütsel imajın oluşumunda rol oynayan öncüller ve örgütsel imajdan etkilenen çıktılar sıralanıyor. Altıncı bölümde literatürde yer alan örgütsel imaj yönetimi modelleri ortaya konularak imajın yaratılması, sürdürülmesi ve yenilenmesi aşamalarını içeren yeni bir örgütsel imaj yönetimi modeli sunuluyor. Kitabın son bölümü olan yedinci bölümde ise olumlu bir imaj yaratmak için yararlanılabilecek imaj çekicileri ile yaratılmış olumlu bir imajın kırıcılarının neler olduğuna değiniliyor.

Dünya Kitap – Haziran 2015

0
4080
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage