11 KASIM, PAZARTESİ, 2013

Avluda

Sina Akyol’un beşinci şiir kitabı “Avluda”nın -1999’daki ikinci baskısından sonra- okura üçüncü kez sunuluyor olmasının sevinciyle…

Avluda

Sina Akyol
1950 yılında Ankara’da doğdu. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu bitirdi. Kitapları: “Su Tadında” (1980), “Lokmanla Geçen Şen Günlerim” (1982), “Haytalarla Hatmiler” (1990), “Ayda Tümör İzleri”(1994), “Avluda” (1996), “Meğer Söz Gümüş” (1996), “İkindi Kitabı” (1999), “Belki Çiçek Dağına: Toplu Şiirler” / İlk yedi kitap (1999), “Olmanın Halleri” (2002), “Meğer Söz Bakır” (2006), “Yetinmek Sevindirir: Seçme Şiirler” (2007), Vadedimveylaya (2011) Düzyazdım (2012). Bu kitaplarından bazılarına “Halil Kocagöz 1995 Şiir Ödülü”, “Yunus Nadi 1996 Şiir Ödülü” (paylaştı), “Altın Portakal 1997 Şiir Ödülü” (İkincilik), “Cemal Süreya 1997 Şiir Ödülü” (paylaştı) ve Behçet Necatigil 2000 Şiir Ödülü” verildi. Şiirleri İngilizce, Fransızca, Danca, Yunanca, Litvanyaca, Romence, İspanyolca, İtalyanca ve Bulgarcaya çevrildi.

Altın Portakal 1997 Şiir Ödülü’nde “İkincilik ödülü” verilen Avluda için, seçici kurul üyelerinden Ahmet Oktay –ödül gerekçesi olarak- şu kuşatıcı değerlendirmeyi yapmıştı:

“ A- ‘İçerik Açısından’
      - Geleneksel lirik şiirin hep romantik söyleme bağlı kalarak dillendirdiği bireysel duyguları  (yalnızlık, arayış, ölüm korkusu vb) alışılmadık biçimde yabancılaştırarak konumlandırmaya çalışması,
      - Politik şiiri, Türkiye toplumunun küreselleşme söylemine kapıldığı bir dönemde yenilemeye ve Eluardvari bir şiirselleştirmeye ve güncel siyasal olayı aktüelin rantından arıtarak yansıtmaya ve bu yansıtmanın biçimsel/biçemsel yollarını aramaya girişmesi, (Hüseyin ve Deniz ve Yusuf Fazladan Neler Dediler? şiiri örneğin.)

    - Gündelik yaşamın olduğu kadar Dil’in kullanımları aracılığıyla gerçekliğe bitişik, ama tümüyle ‘hayali’ bir dünya kurmadaki başarısı, (Evimde miyim / baykuş yuvasında mı? / Kimsecikler yok)
  B- ‘Biçim / Biçem Açısından’
      - Şiirin tümünü dile indirgemeye çalışması, benzetme ve betimlemeye yaslanmak istemeyişi,
      - Sözlüksel ve sözdizimsel düzlemde izlediği tasarruf yoluyla çoğaltımcılık (anlamların
çarpıştırılması tekniği) girişimini bu teknik aracılığıyla görsellik (şiir resim de çizer) düzeyinde de başarması,
      - Şiirin kaynaklandığı nesnel dünyayı, onun imgelerini ve nesnelerini kullanarak yok etmeyi ve okura sadece dile özgü bir dünyanın varlığını anlatmaya çalışması”

İnsan, Yeni Dizi: 8 Ocak 1997

Sina Akyol’un beşinci şiir kitabı “Avluda”nın -1999’daki ikinci baskısından sonra- okura üçüncü kez sunuluyor olmasının sevinciyle…

avluda
Sina Akyol
Mayıs Yayınları: 63
Şiir Dizisi: 53
Kitap Tasarımı: Nazlı Ongan
Editör: Suat Çelebi
3. Basım
80 sayfa

0
2959
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle
Geldanlage