ETKİNLİKLER
YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
17
EKİM
Füg
18:00
09 MART
14 TEMMUZ

Müze Evliyagil, Nilüfer Şaşmazer’in küratörlüğünü üstlendiği “Füg” sergisine ev sahipliği yapıyor. “Füg” sergisi Müze Evliyagil Koleksiyonu ve koleksiyon dışı üretimlerden 16 sanatçının eserini bir araya getiriyor. Sergide yer alan sanatçılar arasında Albert Bitran, Canan Tolon, Erol Akyavaş, Gülçin Akbaş, İlhan Koman, Kuzgun Acar, Merve İşeri, Mithat Şen, Murat Akagündüz, Mübin Orhon, Nevzat Sayın, Nuri Kuzucan, Ömer Uluç, Semiha Berksoy, Seta Hidiş ve Ülgen Semerci yer alıyor.

Sergi ismini “uçmak, kaçmak” anlamlarına gelen “fuga” sözcüğünden türeyen füg deyişinden alıyor. Sözcük zaman içinde başka anlamlar yüklenen kaçak (fugitive), sığınak (refuge), sığınmacı (refugee) gibi kelimelerin oluşmasını sağladı. Mekânsal anlam taşıyan bu sözcükler zamansal bir kaçışa da işaret ediyor.

“Füg” sergisi, 14 Temmuz tarihine kadar Müze Evliyagil’de ziyaret edilebilecek.