ETKİNLİKLER
YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
19
AĞUSTOS
All of me
18:00
19 NİSAN
18 MAYIS

Ayşe Bezenmiş’in üçüncü kişisel sergisi “<<All of me>>” 19 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında C.A.M Galeri’de gerçekleşiyor. Kendi gerçekliğini kâğıda aktaran sanatçı, deneyimlerini, dünyanın içinde bulunduğu buhranı ve insana dair birçok duyguyu yarı düş yarı gerçek şekilde anlatıyor. Sanat tarihinden beslenen sanatçı insan ve hayvan figürlerini çarpıcı imgelere dönüştürüyor ve izleyiciye herkesin kendinden bir parça bulabileceği ve her olasılığın mümkün olduğu bir evren yaratıyor.