1 YAPILAN YORUMLAR
7539 GÖRÜNTÜLENME
8 TAKİPÇİ
0 BEĞENİ
Erzincan’da Mevlevilik-Kadirilik Ve Terzi Baba Hz.

Erzincan’da Mevlevilik-Kadirilik Ve Terzi Baba Hazretleri

Erzincan, İslam içerisinde dini ve tasavvufi hayatın, tarikatların çok yoğun olduğu bir şehirdir. 20 küsür büyük mutasavvıfların ve birçok tarikatların içinde barındırdığı şehrin bazılarından bahsedeceğiz.

Mevlevilik: XIII. Ve XV. yüzyıllarında Erzincan’da çok fazla faaliyeti bunulan bir koldur. Bu tarikatın en büyük merkez noktalarından biri de Erzincan’ır. Kuruluş yeri olarak Erzincan olarak da düşünülmektedir. Mevleviliğin bilinen son mutasavvıflarından biride Kemahlı İbrahim Hakkı Efendidir.

Kadirilik: İslam dünyasının büyük mutasavvıfı ‘ Büyük Yardımcısı ’ diye anılan Abdulkadir Geylani Hz. Tarafından kurulan bu tarikat, Erzincan’da büyük etki yaratmıştır. On kadar kola ayrılan bu tarikatın yayılma alanı Rumeli kesimidir. Nakşibendiliğin yayılması ile Kadirilikten birçok insan oraya geçişi olmuştur. Gençlik yıllarında Kadirilik koluna mensup olan mutasavvıf:

Muhammed Vehbi El-Hayyat El-Erzincani

     ( 1778-1848 )

Mesleği terzilik olduğu için Terzi Baba diye anılan büyük hoca Muhammed Vehbi uzun yıllar Kadirilik üzerine irşad yapmıştır. Geçimini terzilik ile kazanan Terzi Baba’nın dükkanı, o günkü Erzincan’ın Taş-han mevkiindeymiş. Kırk yaşlarında Nakşibendi tarikatına intisab etmiş, Mevlana Halid’i Bağdadi’nin halifesi olarak Erzincan’da irşad vazifesini sürdürmüştür. Nakşiliğe girişi ise şöyle anlatılır:

Mevlana Halid-i Bağdadi halifelerinden Abdullah Mekki Efendi’yi tebligata gönderdiğinde; o, önce Erzurum’a sonra Erzincan’a uğrar.

  • Hazretin bize tarif buyurdukları memleket, burası olmalıdır. ‘Burada bir zatın bize nasibi ve emaneti vardır’ der.

Abdullah Mekki, Muhammed Vehbi’yi bulduktan sonra onu yanlarında tutup, hiç kimseye yapmadığı iltifatı gösterir. Durumunu bir hayli araştırdıktan sonra Terzi Baba’yı yanına çağıran Abdullah Mekki:

  • ‘Oğlum, Pir-i Azam Mevlana Halid-i Bağdadi bizi buralara gönderdi ve bize bu emaneti tevdi buyurdu ki, anı eline vereyim; o emanete seni layık gördüm. Kabul eder isen, anı sana teslim edeyim.’ diye teklifte bulunur. O da:
  • ‘Siz bilirsiniz’ der.

Bu kez Abdullah Mekki :

  • ‘ Vereceğim emanet, sana birçok menfaatler sağlar’ deyince Terzi Baba da şunu şöyler:
  • Şeyh Efendi, vallahi DÜNYA İÇİN ALLAH DEMEM’ karşılığını vermiştir.

Bunun üzerine Abdullah Mekki

  • ‘Oğlum haydi git! Sen bulacağını buldun; teslim edeceğim emanet de zaten bu idi’ diyerek onun belli bir mertebede bulunmuşluğuna değinir.

Bizlerin ve geçmişimizin tasavvufi ve imani zayıflığını görmüş, bunun iiçn Anadolu’da ve Erzincan’da büyük hizmetler eden mutasavvıflarımızdandır.

Kimi gafil olub dünyayı sevdi                             Kimi zakir olub severdi mevla
Kimi abid olub ukbayı sevdi                               Olubdur şanları gayede a’la

Halen türbesi Erzincan’da bulunan ( Terzi Baba Mezarlığı ) mezarlığa geçmişten bugüne kadar büyük ilgi görmüş ve memleketimizi korumuştur.

ALLAH hepimizin Terzi Baba Hazretlerinin elinden kefen giymeyi nasip etsin. Amin…

                                                                                                                              


0
2059
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle