11 MAYIS, PERŞEMBE, 2017

Zimmermann Kendi Pratiğine Yeni Bir Bakış Öneriyor

Dirimart Nişantaşı, Peter Zimmermann’ın dördüncü kişisel sergisi "Mayıs mı Mayıs"a ev sahipliği yapıyor. Zimmermann, 2000 yılından günümüze farklı zamanlarda ve farklı serilerde oluşturulmuş çeşitli kompozisyonlarını bir araya getirerek, kendi pratiğine yeni bir bakış öneriyor. Aynı zamanda sergi alanına müdahale ederek, sergi kurgusunu da bir yapıta dönüştürüyor.

Dijitalleşmeyle yeni teknolojilerin ortaya çıkması, sanatsal üretim olanaklarında birçok değişimi beraberinde getirdi. Bu gelişme yalnızca internet sanatının ortaya çıkmasına veya fotoğraf, film, video gibi alanlara yansımaz, aynı zamanda resim sanatını da etkiledi. Peter Zimmermann’ın resimleri kaynağını bu dijital gelişimden ve yayılımdan alıyor. 1990’lardan beri internetten bularak ya da dergi, kitap ve kataloglardaki görsel malzemeleri tarayarak arşivlediği görüntüleri mimari, kapak, heykel, tipografi, geometri, süsleme, tv vb. başlıklar altında kategorilere ayırıyor. Bu gruplandırma, sanatçının çeşitli ilgi alanlarını yansıtmanın yanı sıra, bize onun soyut kompozisyonlarının görünmeyen en dip katmanı hakkında ilk ipucunu veriyor.

0
669
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle