25 NİSAN, SALI, 2017

Resmin Lirik Söylemi

FMV Galeri Işık, Seyit Mehmet Buçukoğlu’nun 17. kişisel sergisi “Şairâne Serbestlik”e ev sahipliği yapıyor. Eserlerinin temelini genel olarak, doğanın kendi özündeki katıksız ve dolaysız malzemesiyle şekillendiren Seyit Mehmet Buçukoğlu, yine doğanın var olan kendine has söylemine sanatsal pratikleri içinde yeni bir dil ve yeni bir aktarım kazandırıyor. Sanatçı bu yeni aktarım aracını bir resim yüzeyi olarak şekillendirirken, tuval ya da kâğıt yüzeylerde söylemlerinin çoğunu şiirsel bir üslûp şeklinde ele alıyor. 

Her bir cümle, kelime, harf ve benzerleri, sanatçının kendi yaşam süreci içindeki duygu aktarımlarının birer yansıması niteliğinde şekilleniyor. Ancak, izleyici tarafından net okunamayan bu söylemler, resmin lirik anlatımına gizil bir devinim katıyor. Cümleler, kelimeler ya da harfler, farklı somut doğa imgeleri ile ilişkileri bağlamında izleyenle bütüncül bir tavırla ilişki kuruyor. Sergi 25 Nisan tarihine dek görülebilir.

0
903
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle